31.1.20

Όλα στο ΕΣΡ...

Επιπλέον ισχύ δίνει η νέα Τηλεοπτική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο στην...
περίπτωση της χώρας μας αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή ελέγχου. 

Η νέα Οδηγία με σαφήνεια επιβάλλει στα κράτη-μέλη πως μία ή περισσότερες εθνικές ρυθμιστικές αρχές, φορείς ή και τα δύο είναι «νομικά διακριτοί από την κυβέρνηση και λειτουργικά ανεξάρτητοι από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους και από κάθε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα».

Οι αρχές αυτές «δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί βάσει των εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων που υλοποιούν την ενωσιακή νομοθεσία». 

Αυτό όμως, όπως σημειώνεται, δεν εμποδίζει την εποπτεία σύμφωνα με το εθνικό συνταγματικό δίκαιο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συστήνεται η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA). Μέλος της ERGA έχει γίνει ήδη το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Οι νέοι όροι της Τηλεοπτικής Οδηγίας πάντως ανοίγουν ζήτημα για τη λειτουργία του ΕΣΡ, που δεν έχει ακριβώς χαρακτήρα ρυθμιστικής αρχής, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η παρέμβαση του ΕΣΡ, σε αντίθεση με αυτή της ΕΕΤΤ, είναι περιορισμένη καθώς δεν έχει κανέναν ρυθμιστικό ρόλο, παρά μόνο γνωμοδοτικό, όσον αφορά τον έλεγχο που ασκεί το αρμόδιο υπουργείο. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών, τίθεται ζήτημα για το εύρος της παρέμβασης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, που θεωρείται κυβερνητικός φορέας για την οπτικοακουστική αγορά...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: