Κι ενώ το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου άγγιζε μόλις το...