30.4.13

Οι εφημερίδες σήμερα...


ΤΑ ΝΕΑ. Κουρεύουν την επετηρίδα.
ΕΘΝΟΣ.ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

Η αφαίρεση του δικαιώματος ένστασης από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης εκτροχίασε τα Πειθαρχικά Συμβούλια. Ατιμωρησία...

Δεν υπάρχουν σχόλια: