30.4.13

Πλυντήριο επιόρκων τα Πειθαρχικά...

Η αφαίρεση του δικαιώματος ένστασης από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης εκτροχίασε τα Πειθαρχικά Συμβούλια. Ατιμωρησία απολάμβαναν και ενεχόμενοι σε πλαστογραφίες, απάτες, παραβάσεις καθήκοντος.
Σε πλυντήριο αθωωτικών αποφάσεων ή...
επιβολής ποινών που έριχναν στα μαλακά τους επίορκους είχαν μετατραπεί σε αρκετές περιπτώσεις τα πειθαρχικά συμβούλια στο Δημόσιο τους τελευταίους 12 μήνες.

Ο λόγος της ασυδοσίας των πειθαρχικών συμβουλίων ήταν ότι είχε αφαιρεθεί από τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης το δικαίωμα της ένστασης επί των αθωωτικών αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων.

Τον Μάρτιο του 2012 επί υπουργίας Δ. Ρέππα αφαιρέθηκε το δικαίωμα της ένστασης από τον γενικό επιθεωρητή, με αποτέλεσμα να μην κοινοποιούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων είναι αμετάκλητες, ενώ δικαίωμα ένστασης είχαν μόνο οι υπουργοί, οι οποίοι συνήθως δεν ασκούσαν το δικαίωμα.

Αυτήν την περίοδο εκατοντάδες υπάλληλοι που ελέγχονταν πειθαρχικά για σοβαρά παραπτώματα, τα οποία επισείουν ακόμα και την ποινή της απόλυσης, είτε αθωώνονταν, είτε έπεφταν στα μαλακά από τα αρμόδια όργανα.

• Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση του «Εθνους»

Δεν υπάρχουν σχόλια: