30.4.16

Από «κόσκινο» τα funds που θέλουν να αγοράσουν δάνεια...

Οι εταιρείες διαχείρισης θα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος το μετοχολόγιο και τις βασικές αρχές της στρατηγικής τους, ενώ θα τους δεσμεύει το πλαίσιο προστασίας που ισχύει στις σχέσεις των δανειο

Σειρά δικλίδων ασφαλείας για τους δανειολήπτες... των οποίων οι πιστωτικές συμβάσεις θα μεταβιβαστούν σε funds περιλαμβάνει ο νέος νόμος που ετοιμάζει ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους θεσμούς πάνω στο θέμα της πώλησης ενήμερων και ληξιπρόθεσμων δανείων.

Η «Οικονομία» παρουσιάζει αυτές τις αλλαγές που θα προωθηθούν στη Βουλή μέχρι τις 15 Μαΐου, ενώ στα σκαριά βρίσκονται και οι τροποποιήσεις του νόμου Δένδια που θα προβλέπουν εξωδικαστικές διαδικασίες για «κούρεμα» οφειλών μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων προς τράπεζες και Δημόσιο. Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά τις μεταβιβάσεις δανείων σε μη τραπεζικές εταιρείες, αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση να εξασφαλίσει με τις νέες διατάξεις είναι το πλαίσιο προστασίας που ισχύει για τις σχέσεις δανειοληπτών - τραπεζών να είναι ακριβώς το ίδιο και για τις συναλλαγές με τα funds.

Ετσι, οι μη τραπεζικές επιχειρήσεις στις οποίες θα μπορούν να μεταβιβάζονται δάνεια, υποχρεώνονται να ιδρύουν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με έδρα την Ελλάδα, που θα αδειοδοτούνται και θα εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό θα προβλέπει διαφάνεια στην ταυτότητα των μετόχων, υποβολή των βασικών αρχών της στρατηγικής τους, του επιχειρησιακού πλάνου και της μεθοδολογίας διεκδίκησης των δανείων (με έμφαση στην αναδιάρθρωση) κ.ά. Επιτροπή των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας θα γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων αδειοδότησης και το μητρώο των αδειοδοτούμενων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τραπέζης της Ελλάδος.

Ολοι οι κανόνες προστασίας καταναλωτή, ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης για τον καθορισμό των δόσεων με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, ο αναμορφωμένος νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) κ.λπ. που ισχύουν για τις τράπεζες, θα ισχύουν και γι' αυτές τις εταιρείες. Ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια (π.χ. αυξημένο ελάχιστο όριο μετοχικού κεφαλαίου) θα διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας μη τραπεζικών ιδρυμάτων, που θα αναχρηματοδοτούν τα δάνεια μετά την αναδιάρθρωσή τους.

Επίσης, μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα υπάρξει βελτίωση του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, για να αντιμετωπιστούν κενά και αδυναμίες, ώστε να καταστεί προσιτός και λειτουργικός, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας που προσφέρει σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Αλλαγές και στον νόμο Δένδια

Παρεμβάσεις έρχονται και στον νόμο Δένδια, ο οποίος προβλέπει ευνοϊκές διαδικασίες για τη διευθέτηση επιχειρηματικών οφειλών προς τράπεζες και Δημόσιο.

Ταυτόχρονα θα υπάρξει πρόβλεψη για την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τη φορολόγηση της ωφέλειας που προκύπτει από τις διαγραφές τραπεζικών χρεών.

Οπως αναφέρουν πηγές στην «Οικονομία», «θα θεσπιστεί κατάλληλο πλαίσιο εξωδικαστικών επιλύσεων για υπερχρεωμένες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που θα αντιμετωπίζει συνολικά τα χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ίση και δίκαιη μεταχείριση μικρών και μεγάλων οφειλετών». Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, «με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση («κούρεμα» τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται σύγκλιση με το εξειδικευμένο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα υποβάλλει η κάθε επιχείρηση) και θα διασωθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση θα εγγυηθεί για τις βασικές αρχές του ελέγχου βιωσιμότητας και για τα εργαλεία αναδιάρθρωσης, με γνώμονα την εξυγίανση των επιχειρήσεων και την αξιοπρεπή διαβίωση των ελεύθερων επαγγελματιών».

Ειδική μέριμνα θα υπάρχει για τους λεγόμενους μπαταχτσήδες. Για την ακρίβεια, όπως αναφέρουν πηγές, «ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης είναι κατάλληλα δομημένος ώστε να αποκλείει επιχειρήσεις που δεν αποπληρώνουν χρέη κατ' επιλογήν τους (κακοπληρωτές) και να επικεντρώνεται στη διάσωση κατά τα άλλα υγιών επιχειρήσεων».

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει σειρά θεσμών υποστήριξης του νέου πλαισίου διαχείρισης των δανείων.

Ετσι ιδρύεται και τίθεται σε λειτουργία Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει βελτιωτικές παρεμβάσεις προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Αναπτύσσεται ένα ευρύ δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών με τη λειτουργία 30 κέντρων σε όλη τη χώρα.

Ενισχύονται τα δικαστήρια ώστε να επιταχυνθεί η εκδίκαση υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το φθινόπωρο θα δημιουργηθεί ο Φορέας Πιστοποίησης Φερεγγυότητας που θα διασφαλίζει δίκαιη και αντικειμενική πιστοληπτική αξιολόγηση, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε νέο δανεισμό.

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Προτάσεις για ρύθμιση

Πριν από τη μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων δανείων οι τράπεζες οφείλουν να έχουν κάνει πρόσφατη εμπεριστατωμένη και ουσιαστική πρόταση ρύθμισης στους δανειολήπτες, ενώ οφείλουν να επιδεικνύουν αυξημένη ευαισθησία για τις ευπαθείς ομάδες. Μετά τη μεταβίβαση των δανείων, οι μη τραπεζικές εταιρείες θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας και να κάνουν πρόταση ρύθμισης, με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής και λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. κριτηριο η αξια

Παράταση έως και το 2017 για την πρώτη κατοικία

Εξαιρούνται μέχρι το τέλος του 2017 οι μεταβιβάσεις δανείων σε funds εφόσον συνδέονται με πρώτη κατοικία.

Πρόκειται για πιστωτικές συμβάσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας, δηλαδή όχι μόνο τα στεγαστικά δάνεια αλλά και τα καταναλωτικά, τα επισκευαστικά, τα δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων, αγροτών, καθώς και τα δάνεια μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν διασφάλιση σε πρώτη κατοικία. Μοναδικό κριτήριο είναι η κύρια κατοικία των προαναφερόμενων δανειοληπτών να μην ξεπερνά την αντικειμενική αξία των 140.000 ευρώ. Δεν προβλέπεται κάποιο εισοδηματικό κριτήριο, με αποτέλεσμα να προστατεύεται υψηλότερος αριθμός δανειοληπτών.

Καλύπτεται το 94%

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το όριο των 140.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας αλλά και η μη ύπαρξη εισοδηματικών κριτηρίων καλύπτει το 94% του συνόλου στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας. Σε αυτά προστίθενται επισκευαστικά, καταναλωτικά και επαγγελματικά δάνεια, καθώς και δάνεια μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που συνδέονται με πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας μέχρι 140.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι με την πρόσφατη αναμόρφωση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν. Κατσέλη) έχει εξασφαλιστεί η ένταξη στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου για περίπου 2 στους 3 δανειολήπτες. Μάλιστα για το 25% που αντιστοιχεί στους πιο αδύναμους προβλέπεται η ενίσχυσή τους από το κράτος, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις. Η προστασία παραμένει η ίδια και δεν επηρεάζεται καθόλου από ενδεχόμενη μεταβίβαση του δανείου σε μη τραπεζική εταιρεία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: