30.4.16

Διαφορετικός φόρος για τα ίδια εισοδήματα...

Mε βάση τη νέα κλίμακα που θα ισχύσει για τα φετινά εισοδήματα, για το ίδιο ύψος ετήσιου εισοδήματος, διαφορετικό φόρο θα πληρώνει ο μισθωτός που δεν έχει παιδιά, διαφορετικό ο μισθωτός με ένα ή δύο π

Φόρους διαφορετικών ταχυτήτων ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση...και την πηγή προέλευσης του εισοδήματος θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι με βάση τη νέα κλίμακα που θα ισχύσει για τα φετινά εισοδήματα.

Ετσι για το ίδιο ύψος ετήσιου εισοδήματος διαφορετικό φόρο θα πληρώνει ο μισθωτός που δεν έχει παιδιά, διαφορετικό ο μισθωτός με ένα ή δύο παιδιά, διαφορετικό ο ελεύθερος επαγγελματίας, άλλο ο ιδιοκτήτης ακινήτων που εισπράττει ενοίκια και άλλο ο αγρότης. Επιπρόσθετα για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες που δικαιούνται το έμμεσο αφορολόγητο όριο λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάστασή τους, ενώ δεν ισχύει το ίδιο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια, αφού το ίδιο ποσό φόρου θα πληρώνει αυτός που δεν έχει παιδιά με αυτόν που έχει δύο ή τρία παιδιά και έχει αυξημένες δαπάνες. Οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα δουν ξανά τον φορολογικό «λογαριασμό» τους να «φουσκώνει», ενώ άλλοι θα διαπιστώσουν φοροελαφρύνσεις.

Ειδικότερα με τις νέες φορορυθμίσεις για ετήσιο εισόδημα της τάξης των 15.000 ευρώ:

• Ο μισθωτός χωρίς παιδιά θα κληθεί να πληρώσει συνολικό φόρο (φόρο εισοδήματος + εισφορά αλληλεγγύης) 1.566 ευρώ από 1.305 ευρώ σήμερα. Δηλαδή θα επιβαρυνθεί με έξτρα φόρο 261 ευρώ.

• Ο μισθωτός με δύο παιδιά θα επιβαρυνθεί με συνολικό φόρο 1.366 ευρώ από 1.305 ευρώ σήμερα (έξτρα φόρος 61 ευρώ). Δηλαδή ο συγκεκριμένος φορολογούμενος με δύο προστατευόμενα παιδιά θα πληρώσει λιγότερο φόρο κατά 200 ευρώ σε σύγκριση με τον μισθωτό που έχει ακριβώς το ίδιο εισόδημα (σ.σ.: 15.000 ευρώ), αλλά δεν έχει προστατευόμενα τέκνα.

Ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώσει συνολικό φόρο (φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης) 3.366 ευρώ από 4.005 ευρώ που επιβαρύνεται με το ισχύον σύστημα. Θα έχει δηλαδή φορολογικό όφελος 639 ευρώ. Το ίδιο ποσό φόρου θα πληρώσει και ο ελεύθερος επαγγελματίας με το ίδιο ακριβώς εισόδημα που έχει ένα, δύο ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα. Και αυτό γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται μεν με την ενιαία φορολογική κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά χωρίς να έχουν έμμεσο αφορολόγητο όριο καθώς θα συνεχίσουν να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του εισοδήματός τους.


• Ο αγρότης με ένα παιδί θα πληρώσει φόρο 1.466 ευρώ από 2.055 σήμερα (μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης 589 ευρώ). Ενας άλλος αγρότης με το ίδιο ακριβώς εισόδημα των 15.000 ευρώ αλλά χωρίς παιδιά θα επιβαρυνθεί με φόρο 1.566 ευρώ.

Δηλαδή θα πληρώσει επιπλέον φόρο 100 ευρώ σε σχέση με τον αγρότη που έχει το ίδιο εισόδημα και ένα προστατευόμενο τέκνο. Σημειώνεται ότι οι αγρότες είναι οι κερδισμένοι των νέων φορολογικών ρυθμίσεων καθώς θα φορολογηθούν με την ίδια κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων και θα δικαιούνται έμμεσο αφορολόγητο όριο.

• Ο φορολογούμενος που εισπράττει εισοδήματα από ενοίκια με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών θα επιβαρυνθεί με συνολικό φόρο (φόρος εισοδήματος + εισφορά αλληλεγγύης) 2.916 ευρώ από 2.415 ευρώ. Θα πληρώσει δηλαδή επιπλέον φόρο 501 ευρώ.

Με τη νέα κυβερνητική πρόταση όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.182 και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 300 ευρώ τον χρόνο.

Οσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 18.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο εισοδήματος 300 ευρώ τον χρόνο.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι χωρίς παιδιά με ετήσιες αποδοχές από 18.001 μέχρι 27.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις με επιπλέον φόρο εισοδήματος από 80 έως 400 ευρώ.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά με ετήσιες αποδοχές από 27.001 μέχρι 54.000 ευρώ θα ωφεληθούν με μειώσεις από 20 έως και 580 ευρώ τον χρόνο.

Οι μισθωτοί με ετήσιες αποδοχές άνω των 54.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις που θα είναι μεγαλύτερες όσο αυξάνει το εισόδημα.

Τέλος, αυξημένος θα είναι ο φόρος στα εισοδήματα από ακίνητα καθώς ο συντελεστής φορολόγησης που επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο των 12.000 ευρώ, γίνεται 15% από 11%. Αύξηση από το 33% στο 35% του συντελεστή φορολόγησης που επιβαρύνει Στο κλιμάκιο εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ γίνεται 35% από 33%, ενώ πάνω από τα 35.000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης αυξάνεται από το 33% στο 45%.

Αφορολόγητο με όριο... τα προστατευόμενα τέκνα

Η πρόταση της κυβέρνησης είναι το αφορολόγητο όριο να συναρτάται από τον αριθμό των παιδιών μιας οικογένειας. Εάν τελικά ισχύσει αυτό, η ετήσια έκπτωση φόρου, η οποία ανέρχεται σήμερα στα 2.100 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, μειώνεται:

• Στα 1.800 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα.

• Στα 1.900 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 1 προστατευόμενο τέκνο.

• Στα 2.000 ευρώ (όπως ήδη προβλέπει το κατατεθέν στη Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο) για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους βαρύνονται με 2 ή περισσότερα τέκνα.

Ετσι, το αφορολόγητο όριο, το οποίο προκύπτει έμμεσα, με την αφαίρεση της έκπτωσης φόρου από τον φόρο που αναλογεί με βάση τη φορολογική κλίμακα, θα μειωθεί από τα 9.550 ευρώ στα 8.182 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 8.637 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 1 προστατευόμενο τέκνο και στα 9.090 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 2 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Οι νέες αυτές αλλαγές αναμένεται να ενσωματωθούν στο κείμενο του φορολογικού νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή. Πιο αναλυτικά, με τα νεότερα σχέδια της κυβέρνησης για την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπονται αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και αυτοαπασχολουμένων: Θα εφαρμόζεται μία φορολογική κλίμακα ίδια και ενιαία για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Δηλαδή όλα τα εισοδήματα από αυτές τις πηγές θα πάψουν να φορολογούνται αυτοτελώς, με ξεχωριστές κλίμακες, και θα φορολογούνται αθροιστικά με μια ενιαία κλίμακα. Στη νέα αυτή κλίμακα, ο κατώτατος συντελεστής φόρου θα ανέρχεται στο 22% και θα επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 37%. Για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής φόρου 45%.
Ειδικά για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και αγροτικές δραστηριότητες θα προβλέπεται έκπτωση φόρου:

• Ιση με τον φόρο που αναλογεί, για φορολογούμενους με 2 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα και ετήσια εισοδήματα μέχρι 9.090 ευρώ.

• Ιση με τον φόρο που αναλογεί, για φορολογούμενους με 1 προστατευόμενο τέκνο και ετήσια εισοδήματα μέχρι 8.637 ευρώ.

• Ιση με τον φόρο που αναλογεί, για φορολογούμενους χωρίς προστατευόμενα τέκνα και ετήσια εισοδήματα μέχρι 8.182 ευρώ.

• 2.000 ευρώ για φορολογούμενους με 2 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα και ετήσια εισοδήματα από 9.091 έως 20.000 ευρώ. Για όσους φορολογούμενους με 2 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, η έκπτωση θα μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος.

• 1.900 ευρώ για φορολογούμενους με 1 προστατευόμενο τέκνο και ετήσια εισοδήματα από 8.637 έως 19.000 ευρώ. Για όσους φορολογούμενους με 1 προστατευόμενο τέκνο έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 19.000 ευρώ, η έκπτωση θα μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος.

• 1.800 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς προστατευόμενα τέκνα και ετήσια εισοδήματα από 8.182 έως 18.000 ευρώ. Για φορολογούμενους χωρίς παιδιά που έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 18.000 ευρώ, η έκπτωση θα μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πέραν των 18.000 ευρώ.

Μαρία Βουργάνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: