30.4.16

Ανάσταση...

Σκίτσο του Μιχάλη Κουντούρη

Το σκίτσο του Μιχάλη Κουντούρη από ...
την Εφημερίδα των Συντακτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: