30.4.16

Οι καταθέσεις επέστρεψαν στο... 2003...

Οι καταθέσεις επέστρεψαν στο... 2003

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος... οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 210 εκατ. ευρώ, ή 0,17% σε μηνιαία βάση, και διαμορφώθηκαν στα 121,47 δισ. ευρώ, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2003, ενώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα βρίσκονταν στα επίπεδα των 138,6 δισ. ευρώ. Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2016, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων έχουν μειωθεί κατά 1,9 δισ. ευρώ.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι από τον Δεκέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιούλιο του 2015, οι εκροές καταθέσεων ανήλθαν στα επίπεδα των 42 δισ. ευρώ, ωστόσο η επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών (capital controls) περιόρισε σημαντικά τη «φυγή» κεφαλαίων από τις τράπεζες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τις καταθέσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (συνταξιοδοτικά ταμεία, ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ), οι οποίες στο πρώτο τρίμηνο του 2016 μειώθηκαν κατά 7% (ή κατά 185 εκατ. ευρώ) φθάνοντας στα 2,331 δισ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση

Την ίδια στιγμή, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε τον Μάρτιο σε -2,1% από -2,3% τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 146 εκατ. , έναντι αρνητικής καθαρής ροής 295 εκατ. τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις, η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 224 εκατ. , έναντι αρνητικής καθαρής ροής 48 εκατ., και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,4%, από 1,9% τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -0,9%, από -1,6% τον Φεβρουάριο, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 263 εκατ., έναντι αρνητικής καθαρής ροής 49 εκατ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -8,7% τον Μάρτιο του 2016, από -6,1% τον Φεβρουάριο και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής ήταν αρνητική κατά 40 εκατ., έναντι θετικής καθαρής ροής 1 εκατ.

Αναφορικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 9 εκατ., έναντι αρνητικής καθαρής ροής 20 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε στο -1%.

Τέλος, αρνητική κατά 361 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 226 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -3%, από -2,9%.

ΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: