30.4.16

12 εμβληματικές εικόνες...

12 εμβληματικές εικόνες από την τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

Από την τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα...

Οι φωτογραφίες είναι από...


τη Lifo.gr

12 εμβληματικές εικόνες από την τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

12 εμβληματικές εικόνες από την τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

12 εμβληματικές εικόνες από την τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

12 εμβληματικές εικόνες από την τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

12 εμβληματικές εικόνες από την τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

12 εμβληματικές εικόνες από την τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

12 εμβληματικές εικόνες από την τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

12 εμβληματικές εικόνες από την τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

12 εμβληματικές εικόνες από την τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

12 εμβληματικές εικόνες από την τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα
Δεν υπάρχουν σχόλια: