31.7.11

Οι επιτηρητές των Βρυξελλών «σκιές» των υπουργών...


ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ της «σκιώδους κυβέρνησης» των Βρυξελλών θα τεθούν από τις επόμενες εβδομάδες τα υπουργεία στην Αθήνα, καθώς με εντατικούς ρυθμούς προχωρεί η προετοιμασία της... Ομάδας Εργασίας που έχει συσταθεί από την Επιτροπή για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την ελληνική κυβέρνηση και για την παρακολούθηση της απορρόφησης και της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η σύσταση της Ομάδας Εργασίας ορίζεται με απόφαση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζοζέ-Μανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος είχε διατυπώσει σχετική εισήγηση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον προηγούμενο μήνα, έπειτα από την ανταλλαγή επιστολών με τον κ. Γ. Παπανδρέου . Τη στιγμή που το χρονοδιάγραμμα για τους υπουργούς καθίσταται ασφυκτικό, εντατικές είναι και οι προετοιμασίες στις Βρυξέλλες για τη συγκρότηση της Ομάδας σε σώμα και για την ανάληψη δραστηριοτήτων. Η αντίληψη που επικρατεί στην Αθήνα είναι ότι θα πρόκειται επί της ουσίας για ένα σώμα ευρωπαίων επιτηρητών των υπουργών. Η αίσθηση αυτή γίνεται εντονότερη από το γεγονός ότι ο συντονισμός της Ομάδας έχει ανατεθεί στον επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Ολι Ρεν, καθώς και από τη ρητή διάταξη που ορίζει ότι η Ομάδα θα αναφέρεται απευθείας στον κ. Μπαρόζο.

Η αποστολή της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ρητώς στην απόφαση του κ. Μπαρόζο για τη σύστασή της και περιγράφεται ως εξής: Α) Προσδιορισμός και συντονισμός- σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και με βάση παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών- της τεχνικής βοήθειας που χρειάζεται η Ελλάδα για την εφαρμογή του προγράμματος. Β) Παροχή συνδρομής στις αρμόδιες αρχές για τον καθορισμό των λεπτομερειών της τεχνικής βοήθειας που απαιτείται.

Γ) Υποβολή προτάσεων νομοθετικών, ρυθμιστικών, διοικητικών και προγραμματικών μέτρων για την ταχεία απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, τις ελληνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση.

Δ) Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων για όλες τις αναθέσεις τεχνικής συνδρομής, και ειδικότερα για τη φύση και τον σκοπό της βοήθειας, τους διοικητικούς φορείς που θα λαμβάνουν τη βοήθεια, τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα απαιτηθούν και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, με δεσμευτικές προθεσμίες.

Ε) Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων στην Επιτροπή και στην ελληνική κυβέρνηση, με πρόνοια και για έκτακτες προειδοποιητικές εκθέσεις αν παραστεί ανάγκη.

Τον Οκτώβριο ηπρώτη έκθεση

Η πρώτη έκθεση που θα συνταχθεί θα αφορά τα μέτρα για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένου και ενός συγκεκριμένου σχεδίου και χρονοδιαγράμματος. Θα αποσταλεί στην Επιτροπή και στην κυβέρνηση ως τα τέλη Οκτωβρίου.

Εν όψει των πρώτων επαφών μεταξύ κυβέρνησης και Ομάδας Εργασίας, στα υπουργικά γραφεία επικρατεί προβληματισμός για τη φύση των δραστηριοτήτων των «επιτηρητών» και το είδος των παρεμβάσεων στο έργο των υπουργών.

Συνεργάτες του Πρωθυπουργού που είναι σε θέση να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά σημειώνουν ότι το έργο της Ομάδας Εργασίας θα επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο σε δύο σημεία: α) στην παροχή τεχνογνωσίας για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ και των κονδυλίων του «σχεδίου Μάρσαλ» και β) στις διοικητικές αλλαγές που θα απαιτηθούν για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για την ενίσχυση της ευελιξίας της διοίκησης στη λήψη αποφάσεων.

Πώς θα λειτουργήσει η «τεχνική συνδρομή»

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η παρέμβαση της Ομάδας Εργασίας θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και παραθέτουν ως παράδειγμα προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος διαφυγόντων εσόδων από τις κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις. Κατ΄ ουσίαν, η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργήσει ως μηχανισμός άμεσης υποβολής προτάσεων και τρόπων υλοποίησης προς την ελληνική κυβέρνηση. Παραδείγματος χάριν, εφόσον το υπουργείο Εργασίας θελήσει να θέσει σε άμεση εφαρμογή ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης ανέργων, οι αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες θα παραθέσουν τα μοντέλα που εφαρμόζονται σε όμορες χώρες, θα συνιστούν τρόπους προσαρμογής στην ελληνική πραγματικότητα και την ίδια στιγμή θα ελέγχουν την πορεία εφαρμογής και την πιστή τήρηση των συμφωνιών. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, τα πρώτα πεδία στα οποία η κυβέρνηση θα επιδιώξει τη συνδρομή της Ομάδας είναι η φοροδιαφυγή και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Σε ό,τι αφορά το πρώτο πεδίο και υπό τη στενή παρακολούθηση του επιτρόπου Ρεν, αναμένεται ότι εντός του φθινοπώρου θα έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο μεταξύ Αθήνας- Βρυξελλών και ελεγκτικών/εισπρακτικών μηχανισμών. Στόχος είναι με αυτόν τον τρόπο να παρακολουθείται στενά η πορεία των εσόδων, να επισημαίνονται εγκαίρως οι αποκλίσεις και να γίνονται εγκαίρως οι διορθωτικές παρεμβάσεις.

Το έτερο σημείο στο οποίο θα επιδιωχθεί συνεργασία είναι η μεγαλύτερη δυνατή αναβάθμιση της προς αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας. Οπως σημειώνει κυβερνητική πηγή, «υπάρχει τεράστια διαφορά αν επιχειρεί κάποιος να πωλήσει το αεροδρόμιο Ελληνικού σε ένα κομμάτι και αν επιδιώξει τον ίδιο στόχο, έχοντας κάνει μια εξειδικευμένη μελέτη,όπου θα έχουν οριστεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης ή άλλης εκμετάλλευσης, οι δυνατότητες παραθαλάσσιων εκμεταλλεύσεων, κτλ.Με μια τέτοια διαδικασία “ωρίμανσης” θα μπορούσε κανείς να διπλασιάσει αξίες ακινήτων που θα βγουν στο σφυρί, με στόχο τα μεγαλύτερα δυνατά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο».

Ειδικώς στο πεδίο αυτό, παράγοντες της κυβέρνησης αναφέρουν ότι θα επιδιωχθεί η υιοθέτηση της όποιας θετικής εμπειρίας από αντίστοιχες διαδικασίες στην Ανατολική Ευρώπη (π.χ. στην πρώην Τσεχοσλοβακία ή στην πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας).

Εν αναμονή υπουργικών αντιδράσεων

Εν όψει όλων αυτών και ενώ το τοπίο είναι θολό ως προς τους τρόπους της συνεργασίας μεταξύ υπουργείων και Ομάδας Εργασίας, συνεργάτες του Πρωθυπουργού θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξουν πολιτικές εμπλοκές. «Οι περισσότεροι υπουργοί παραπονούνται ότι δεν έχουν επαρκή διοίκηση για την υποστήριξη του έργου τους,όμως όταν τους λες “κάνε κάτι”,υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή η άλλη, απαντούν “δεν γίνονται αυτά, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω”» αναφέρει στενός συνεργάτης του κ. Παπανδρέου. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρξουν τριβές και κάποιοι θα θεωρήσουν ότι γίνονται παρεμβάσεις στις αρμοδιότητές τους. Το ζήτημα έχει ήδη τεθεί σε κλειστές συσκέψεις στον κ. Παπανδρέου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θεωρεί τις πιθανολογούμενες αντιδράσεις αναμενόμενες. «Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει γκρίνια,αλλά πώς μπορούμε να συζητάμε ότι επιτέλους πρέπει να αλλάξει κάτι; Θα προχωρήσουμε» δήλωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός σε συνομιλητή του που έθεσε το ζήτημα.

Ποιος είναι ο γερμανός «αντιβασιλέας»

Επικεφαλής της Ομάδας έχει τεθεί ο Γερμανός κ.Χορστ Ράιχενμπαχ, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (ΕΒRD).Αναλαμβάνει καθήκοντα στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη έλθει σε επαφή με τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.Είναι 66 ετών,νυμφευμένος,πατέρας τριών παιδιών και κατάγεται από το Κίελο.

Εχει σπουδάσει μαθηματικά και είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Κιέλου,ενώ κατέχει master΄s Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο του Καναδά.Πριν από τη θητεία του στην ΕΒRD,που ξεκίνησε το 2005,διετέλεσε στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί 30 χρόνια.Σύνδεσμος της Ομάδας Εργασίας με τα υπουργεία θα είναι ο σύμβουλος του κ. Παπανδρέου κ.Γ. Γλυνός,ο οποίος έχει μακρά ευρωπαϊκή εμπειρία από τη θητεία του σε διάφορες θέσεις στην Επιτροπή και έχει ήδη αναλάβει δραστηριότητες και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Βρυξέλλες.Παράλληλα,σύμφωνα με την απόφαση του κ.Μπαρόζο,η αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Αθήνα θα αναβαθμιστεί σε κεντρική υπηρεσία,η οποία θα αποσπαστεί υπό την Ομάδα Εργασίας.

Οι αποστολές των τεχνοκρατών

Προτάσεις για αλλαγές στη δημόσια διοίκηση Συνεργασία για αναβάθμιση της αξίας της προς αξιοποίηση περιουσίας Παρουσίαση μοντέλων για την πάταξη της φοροδιαφυγής Προσαρμογή της διεθνούς εμπειρίας στις συνθήκες του Μεσοπρόθεσμου Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου στις Βρυξέλλες Αμεσες προειδοποιήσεις σε περίπτωση παρεκκλίσεων από στόχους
BHMA

Δεν υπάρχουν σχόλια: