31.1.14

Τα πρώτα λεφτά της ΝΕΡΙΤ σε νομικούς και λογιστές κατ’ ανάθεση...

Οι πρώτες απευθείας αναθέσεις του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ έγιναν για την πρόσληψη εξωτερικού νομικού γραφείου, εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου και εξωτερικού συνεργάτη λογιστή. Με...
τρεις αποφάσεις της διοίκησης, ανατίθεται στην εταιρεία δικηγόρων Ποταμίτης – Βεκρής η παροχή νομικών υπηρεσιών έναντι αμοιβής 10.000 ευρώ για 120 ώρες εργασίας. Το έργο της νομικής εταιρείας είναι η κατάρτιση του γενικού κανονισμού προσωπικού, ο οποίος ήδη ανακοινώθηκε, παρότι η συμφωνία με την εταιρεία έγινε στις 10 Ιανουαρίου. Δηλαδή, μέσα σε τέσσερις ημέρες παραδόθηκε κιόλας ο κανονισμός προσωπικού της ΝΕΡΙΤ. Η νομική εταιρεία θα δίνει επίσης συμβουλές για θέματα εργατικού δικαίου, στελέχωσης και μισθοδοσίας!

Με δεύτερη απόφαση του ΔΣ, προσελήφθη η δικηγόρος Γεωργία Κωνσταντινίδου για την κατάρτιση του κανονισμού ανάθεσης – εκτέλεσης προμηθειών, υπηρεσιών και προγραμμάτων και την κατάρτιση του κανονισμού παραχώρησης προγραμμάτων και αγαθών. Οι δύο πρώτοι επίσης δημοσιεύθηκαν από τη ΝΕΡΙΤ εντός τεσσάρων ημερών από την πρόσληψη της εξωτερικής νομικής συμβούλου.

Με μια τρίτη απόφαση του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ ανατέθηκαν οι εργασίες λογιστηρίου για τρεις μήνες στον οικονομολόγο-λογιστή α’ τάξης Παναγιώτη Φρουντζή, με αμοιβή 7.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το ποσόν αυτό αναλογεί σε 150 ώρες εργασίας, ενώ για κάθε επιπλέον ώρα υπηρεσίας θα λογίζεται νέα χρέωση, ύψους 65 ευρώ...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: