31.1.14

Αντισυνταγματικό το «πράσινο» τέλος στους λογαριασμούς της ΔΕΗ...
Αντισυνταγματικό έκρινε το Β. Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το «πράσινο» τέλος , που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Ωστόσο, λόγω της ...
αντισυνταγματικότητας του θέματος, το Ανώτατο Δικαστήριο παρέπεμψε προς οριστική κρίση το όλο ζήτημα στην Ολομέλεια.
Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από προσφυγές πολιτών της Αττικής, όπως και εταιρειών που ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία καθορίστηκαν οι τιμές του ΕΤΜΕΑΡ για το β΄ εξάμηνο του 2013. Το ΣτΕ έκρινε ότι το εν λόγω ειδικό τέλος (ΕΤΜΑΕΡ) που επιβαρύνει όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί φόρο, καθώς δεν έχει το χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους. Και ως εκ τούτου θα πρέπει να οριστεί όχι με βάση απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αλλά με νόμο που θα ψηφιστεί από τη Βουλή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: