31.1.17

Στην τελευταία θέση της Ε.Ε. η Ελλάδα...

Στην τελευταία θέση της Ε.Ε. η Ελλάδα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίαςγια την πρόσβαση στην αγορά εργασίας...

Ερώτηση στη Κομισιόν κατέθεσε ο Δημήτρης Παπαδημούλης αναφορικά με την πρόσφατη έρευνα του...
γερμανικού ινστιτούτου Βertelsmann, στην οποία γίνεται αξιολόγηση -μεταξύ άλλων- της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της κοινωνικής συνοχής στα κράτη - μέλη της Ε.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω έρευνα η Ελλάδα φαίνεται ότι καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την 24η θέση αναφορικά με την κοινωνική συνοχή. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χώρες όπως η Ελλάδα ενισχύονται από το επενδυτικό κενό που προκύπτει, άλλα και από την άνιση κατανομή των πόρων που τελικά κατευθύνεται λιγότερο απ' όσο πρέπει προς τα κράτη μέλη του ευρωπαϊκού νότου.

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή τα παραπάνω στοιχεία, κατέθεσε ερώτηση προς την Κομισιόν, ζητώντας της να σχολιάσει «τις επιδόσεις και τις προοπτικές της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ε.Ε., αναφορικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την κοινωνική συνοχή».

Παράλληλα, ο Δ. Παπαδημούλης ζητά από την Κομισιόν πληροφορίες για τα μέτρα που μελετά και σχεδιάζει «στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 για την προώθηση πολιτικών συνοχής, ειδικά στις χώρες του νότου».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

«Στην πρόσφατη έκθεση του Γερμανικού Ινστιτούτου Βertelsmann, με τίτλο "Social Justice in the EU 2016", αναλύονται οι παράμετροι κοινωνικής δικαιοσύνης στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Ειδικότερα, σε δύο από τις παραμέτρους, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική συνοχή, ο Ευρωπαϊκός Νότος καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις. Η δε Ελλάδα, βρίσκεται σταθερά στην τελευταία και την 24η θέση αντίστοιχα.

Ειδικότερα σήμερα που οι πολιτικές συνοχής και ενίσχυσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας είναι αρκετά πίσω από τις πραγματικές ανάγκες πολλών κρατών μελών, προκύπτει η ανάγκη να καλυφθεί το μεγάλο επενδυτικό κενό καθώς και η ανάγκη να υπάρξει στροφή στην κατανομή των πόρων, από τις πιο πλούσιες χώρες προς τις χώρες μέλη της Ε.Ε. που αντιμετωπίζουν τα πιο πολλά προβλήματα.

Ερωτάται η Κομισιόν:

1) Πώς ερμηνεύει τις επιδόσεις και τις προοπτικές της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ε.Ε., αναφορικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την κοινωνική συνοχή, ειδικά μετά από τόσα χρόνια πολιτικών μονομερούς λιτότητας;

2) Τι μέτρα μελετά και σχεδιάζει στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 για την προώθηση πολιτικών συνοχής, ειδικά στις χώρες του Νότου που βρίσκονται σταθερά στις τελευταίες θέσεις των κοινωνικών δεικτών στην Ε.Ε.;"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: