31.1.17

Συνολικά πρόστιμα 787.000 ευρώ μοίρασε η γ.γ. Εμπορίου...

 το 2016...

Πρόστιμα, συνολικού ύψους 787.000 ευρώ, επιβλήθηκαν το 2016 από τη...
γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κατόπιν 608 παραβάσεων σε σύνολο 6.690 ελέγχων.

Πιο συγκεκριμένα:


  • Λιανικό εμπόριο: Διενεργήθηκαν 1.274 έλεγχοι σε επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν 207 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα, συνολικού ύψους 198.000 ευρώ.
  • Μη διατροφικά προϊόντα: Διενεργήθηκαν 2.217 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα, ύψους 360.000 ευρώ, σε 228 καταστήματα.
  • Παροχή υπηρεσιών: Διαπιστώθηκαν 28 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα, ύψους 27.500 ευρώ, σε 288 επιχειρήσεις.
  • Εστίαση: Επιβλήθηκαν πρόστιμα, ύψους 73.500 ευρώ, σε 99 επιχειρήσεις
  • Χονδρικό εμπόριο: Επιβλήθηκαν πρόστιμα, ύψους 14.000 ευρώ, σε σύνολο 162 ελέγχων
  • Διακίνηση προϊόντων: Επιβλήθηκαν πρόστιμα, ύψους 114.000 ευρώ, για 32 παραβάσεις, σε σύνολο 1.997 ελέγχων.

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι το ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε συνολικά, στο 9,08%.

Οι πιο σημαντικές παραβάσεις 

Στη Λιανική Πώληση


  • Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν στην ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων επί των πινακίδων λιανικής πώλησης, στη μη αναγραφή της ένδειξης των κατεψυγμένων, στην πώληση από τα κρεοπωλεία κιμά κομμένου εκ των προτέρων, στις παραπλανητικές ενδείξεις επί των πινακίδων και των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης.


Στη Χονδρική πώληση και Διακίνηση προϊόντων και εμπορευμάτων


  • Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν στη μη ή ελλιπή επισήμανση συσκευασιών μεταφοράς νωπών οπωροκηπευτικών, στη μη τήρηση βιβλίου ιχνηλασιμότητας, στην ελλιπή συμπλήρωση των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας (κυρίως μη αναγραφή της επωνυμίας ή της ποιότητας του είδους) καθώς και στη διακίνηση και εμπορία χωρίς συνοδευτικά έγγραφα (Δελτία Αποστολής).

Στον τομέα της Παροχής Υπηρεσιών.


  • Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν στην έλλειψη τιμοκαταλόγου και στην ελλιπή αναγραφή ενδείξεων στους τιμοκαταλόγους (μη αναγραφή της καταγραφής κατεψυγμένου είδους, μη αναγραφή του παραγωγού για τους οίνους και τα προϊόντα απόσταξης)...
naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: