31.5.16

Το ενδεχόμενο ενός Brexit ανησυχεί την επιχειρηματική κοινότητα...

 Το ενδεχόμενο ενός Brexit ανησυχεί την επιχειρηματική κοινότητα
Με το δημοψήφισμα για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απέχει μόλις πέντε εβδομάδες, η νέα διεθνής έρευνα IBR της Grant Thornton αποκαλύπτει ότι η ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα φοβάται τον...
αντίκτυπο στην οικονομία της Ευρώπης ενός ενδεχόμενου Brexit.

Το κλίμα μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραμένει ανθεκτικό, ενόψει των οικονομικών πιέσεων, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα σημαντικό γεγονός, όπως το Brexit ή η επιδείνωση της μεταναστευτικής κρίσης, θα μπορούσε να θέσει την ανθεκτικότητα σε δοκιμασία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην Ελλάδα, οι ελληνικές επιχειρήσεις ανέφεραν τον χαμηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης (28%) και την υψηλή ανεργία (26%) ως τις κυριότερες απειλές για τη σταθερότητα της οικονομίας στην ΕΕ. Επιπλέον, χαρακτηριστική είναι η δυσχέρεια, όπως αναφέρει η έρευνα, που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες επιχειρηματίες στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, με το 60% των ερωτηθέντων να αναφέρει ότι η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης έγινε ακόμα πιο δύσκολη κατά τους 12 τελευταίους μήνες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών όσον αφορά στον αντίκτυπο που θα είχε ενδεχόμενη αποχώρηση της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Το ποσοστό των Ελλήνων ερωτηθέντων που θεωρούν ότι η έξοδος της Ελλάδας από την ΕΕ θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της ευρωζώνης ανήλθε στο 58%, ποσοστό μεγαλύτερο από το μέσο όρο των επιχειρηματιών της ευρωζώνης (55%) και μικρότερο από εκείνο των Γερμανών ομολόγων τους (66%).

Τέλος, η πλειοψηφία των Ελλήνων επιχειρηματιών (38%) συμφωνεί με εκείνους της ευρωζώνης (33%), θεωρώντας πως η πολιτική επενδύσεων της ΕΕ θα έπρεπε να επικεντρωθεί στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης...

Δεν υπάρχουν σχόλια: