1.5.16

Από σήμερα το θερινό νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ...

Από σήμερα το θερινό νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ
Ανήμερα του Πάσχα, 1η Μαΐου, τίθεται σε εφαρμογή το θερινό νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ, που θα ισχύει μέχρι την...
31 Οκτωβρίου 2016.

Το ωράριο του θερινού νυχτερινού είναι συνεχές από τις 23:00 έως τις 07:00.

Πληροφορίες στα αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ ή στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ www.dei.com.gr
όσο και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Www.deddie.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: