31.10.12

ΚΥΠΡΟΣ: Φορολογία στην ακίνητη ιδιοκτησία για αύξηση των κρατικών εσόδων...

Λευκωσία: Τη μείωση του αφορολόγητου ποσού της ακίνητης ιδιοκτησίας, με την ταυτόχρονη αύξηση των συντελεστών φορολόγησης για ακίνητα μεγάλης αξίας, αποφάσισε η κυβέρνηση Χριστόφια, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για αύξηση των κρατικών εσόδων. Προς την...
κατεύθυνση αυτή, κατατέθηκε χθες στη Βουλή για ψήφιση από το Υπουργείο Οικονομικών, το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε ενόψει Τρόικας, υποχρεώνοντας τους έχοντες και κατέχοντες να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, καθώς με την προτεινόμενη νομοθεσία επηρεάζονται όσοι διαθέτουν μεγάλης αξίας ακίνητη ιδιοκτησία, είτε πρόκειται για οικόπεδα είτε για σπίτια-παλάτια, σε τιμές πάντοτε του 1980.

Και αυτό επειδή το κράτος, δεν έχει ακόμη καταφέρει να επανεκτιμήσει την ακίνητη ιδιοκτησία σε σημερινές αξίες. Αποτέλεσμα να καταγράφονται απώλειες εσόδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, για το κράτος, συντηρώντας, παράλληλα, τις ανισότητες μεταξύ ιδιοκτητών ακινήτων που αναφύονται μέσα από το στρεβλό και αναχρονιστικό σύστημα φορολόγησης που ακολουθείται σε ό,τι αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία.

Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις του Κτηματολογίου, για τη διενέργεια μιας νέας γενικής εκτίμησης της αξίας των ακινήτων στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας θα απαιτηθούν τουλάχιστον τρία χρόνια, νοούμενου ότι θα υπάρξουν οι αναγκαίες επιχειρησιακές προϋποθέσεις και συνθήκες, όπως απαιτούμενο προσωπικό και αναγκαίος εξοπλισμός, που επί του παρόντος δεν υπάρχουν. Λόγω του γεγονότος ότι το κράτος επείγεται για αύξηση των ετήσιων εσόδων του, ακριβώς για να πείσει την Τρόικα ότι προχωρεί με βάση τις υποδείξεις και απαιτήσεις της, η κυβέρνηση Χριστόφια αποφάσισε τη μεταρρύθμιση της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας μέχρι να καταστεί εφικτό το εγχείρημα της γενικής εκτίμησης ακινήτων.

Τι αλλάζει με τη μεταρρύθμιση

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται η μείωση του αφορολόγητου ποσού της ακίνητης ιδιοκτησίας, σε τιμές πάντα του 1980, από €120.000 που είναι σήμερα, στα €40.000 με συντελεστή φορολογίας τρία τοις χιλίοις (0,0030%), με τις οικονομικές επιπτώσεις να είναι σχετικά μικρές στη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων.

Ειδικότερα, μειώνεται το όριο της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας που δεν φορολογείται στις €40.000 και κατά συνέπεια, ιδιοκτήτες με μικρή ακίνητη περιουσία σε τιμές του 1980 συνεχίζουν να μη φορολογούνται. Για περιουσίες από €40.001 μέχρι €120.000 ο συντελεστής φορολογίας θα είναι τρία τοις χιλίοις και για περιουσίες από €120.001 και άνω, οι συντελεστές φορολογίας, αυξάνονται ως ακολούθως: Για περιουσίες από €120.001- €170.000 ο συντελεστής φορολογίας θα είναι τέσσερα τοις χιλίοις, για περιουσίες από €170.001 - €300.000 ο συντελεστής φορολογίας θα είναι εννέα τοις χιλίοις, για περιουσίες από €300.001 - €500.000 ο συντελεστής φορολογίας θα είναι 10 τοις χιλίοις, για περιουσίες από €500.001 - €800.000 ο συντελεστής φορολογίας θα είναι 11 τοις χιλίοις και για περιουσίες άνω των €800.001 ο συντελεστής φορολογίας θα είναι 12 τοις χιλίοις.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης ενός ακινήτου αξίας €41.000 σε τιμές του 1980, που ενδεχομένως σε σημερινές τιμές η αξία του θα ανέρχεται στις €300.000, θα κληθεί να καταβάλει για πρώτη φορά ως φόρο ακίνητης περιουσίας, το ποσό των €3 καθώς μέχρι το ποσό των €40.000 είναι αφορολόγητο. Όπως εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών, από την εφαρμογή της πιο πάνω μεταρρύθμισης, θα κατατίθεται στο δημόσιο ταμείο πρόσθετο ετήσιο ποσό που θα ανέρχεται περίπου στα €29 εκατ. Από την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος φορολόγησης ακίνητης ιδιοκτησίας, τα έσοδα για το 2012 υπολογίζονται στα €27,7 εκατ.
philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: