30.11.18

Νέο συνταξιοδοτικό για τους εργαζόμενούς της από την Τράπεζα Πειραιώς...

Την προσφορά ενός νέου, ενιαίου ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος στους εργαζομένους της ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως ανακοινώθηκε, το...
νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλο το προσωπικό της Τράπεζας, με ίδιους όρους για όλους τους εργαζομένους, στο πλαίσιο του στρατηγικού της στόχου για τη διαμόρφωση ενιαίου εργασιακού πλαισίου σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού. Με το ενιαίο πρόγραμμα, που θα τεθεί σε ισχύ από 01/01/2019, θα έχουν πλέον όλοι οι εργαζόμενοι τη δυνατότητα αποταμίευσης ενός σημαντικού εφάπαξ ποσού μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι σκοπός της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς είναι να δημιουργήσει για όλους τους εργαζόμενους στον Οργανισμό ένα σταθερό εργασιακό πλαίσιο, με βάση τις Αρχές της Υπευθυνότητας, της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας, διαμορφώνοντας έτσι συνθήκες σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο προάγει την ανοικτή επικοινωνία, την αποτελεσματικότητα και την προσωπική ανάπτυξη.

To νέο ενιαίο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων και έχει ως γνώμονα το συμφέρον τους και την κάλυψη τωρινών και μελλοντικών αναγκών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα λειτουργούσαν 9 ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα που κάλυπταν μόλις το 40% των εργαζομένων, με συνέπεια να υπάρχει ανομοιογένεια και πολυπλοκότητα. Μέσα στο επόμενο διάστημα, οι εργαζόμενοι θα ενημερωθούν για τα ατομικά ποσά που δικαιούνται μετά τη διακοπή των προγραμμάτων καθώς και τη διαδικασία καταβολής.

Ο σχεδιασμός του ενιαίου συνταξιοδοτικού σχήματος θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018 και θα αποσκοπεί στο μέγιστο δυνατό όφελος για όλους τους εργαζόμενους και την βέλτιστη αποδοτικότητα του προγράμματος ενώ διασφαλίζεται διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. Το νέο πρόγραμμα είναι καθορισμένης εισφοράς, με καταβολή εισφορών της Τράπεζας για όλους τους εργαζομένους και δυνατότητα καταβολής έκτακτων εισφορών. Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι εθελοντική, ενώ το νέο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: