20.10.20

Φωτογραφικές διατάξεις για τη σύνθεση του ΕΣΡ...


Νέο καθεστώς για το ΕΣΡ, δυστυχώς, με φωτογραφικές διατάξεις, που νοθεύουν την ανεξαρτησία του θεσμού, δημιουργώντας ζήτημα που θα κριθεί στο ΣτΕ. 

Το «νομοσχέδιο Πέτσα» ορίζει πως η... θητεία είναι έξι έτη, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης, ενώ προβλέπεται παράταση ως και έξι μήνες μέχρι την αντικατάστασή τους, καλύπτοντας το νομικό κενό που έχει δημιουργηθεί από τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 3 του ν. 4055/2012, που προέβλεπε την κλήρωση για τριετή ή εξαετή θητεία κατά την πρώτη συγκρότηση της Αρχής, η οποία έγινε τον Νοέμβριο του 2016. 

Με άλλα λόγια, η θητεία ορισμένων από τα μέλη του ΕΣΡ έπρεπε να είχε τελειώσει το 2019 και επιχειρείται η θεραπεία του νομικού ζητήματος με άλλη διάταξη. Ήδη υπάρχουν προσφυγές στο ΣτΕ.

Επίσης, ορίζεται μέλος με φωτογραφική διάταξη, η προηγούμενη θητεία του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί, αποκτώντας έτσι δικαίωμα να επανέλθει στο ΕΣΡ για ακόμη έξι χρόνια. Σύμφωνα με αυτή, εάν δεν έχουν παρέλθει οκτώ έτη από την αποχώρησή του, μπορεί να επανέλθει στην Αρχή. 

Επίσης, με άλλη φωτογραφική διάταξη για την περίπτωση της μη αντικατάστασης του εκλιπόντος πρώην αντιπροέδρου Ροδόλφου Μορώνη, η Αρχή μπορεί να λειτουργεί νόμιμα μέχρι να οριστεί νέος αντιπρόεδρος. Κοινώς, το ΕΣΡ θα λειτουργεί με οκτώ μέλη, με τα γνωστά αποτελέσματα των καθυστερήσεων και των κενών, χωρίς να υπάρχει άλλη ισχυρή εξουσία δίπλα σε αυτή του προέδρου της Αρχής.

Οι αποδοχές των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών θα καθορίζονται πλέον με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων για το Δημόσιο!..

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: