13.10.20

Ζημίες 13,9 εκατ. ευρώ για την ΕΡΤ το 2019...


Ζημίες –για πρώτη φορά από το 2009– εμφάνισε η ΕΡΤ στη χρήση του 2019. Ζημίες που έχουν την υπογραφή της συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. 

Η απόφαση του λουκέτου το... 2013 και η μεταβατική λειτουργία των μορφωμάτων της ΔΤ και της ΝΕΡΙΤ προκάλεσε σοβαρές συνέπειες στην εταιρεία. Η επαναφορά της ΕΡΤ ΑΕ στην εταιρική μορφή της ΕΡΤ συνοδεύτηκε από την απόφαση συμψηφισμού μισθών και αποζημιώσεων κατά 68,5 εκατ. ευρώ. 

Η επιβάρυνση των οικονομικών της ΕΡΤ είχε προϋπολογιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και τη διοίκηση που είχε ορίσει και εφαρμόζεται από τη σημερινή ηγεσία της ΕΡΤ.

Αναλυτικά τα στοιχεία: Ο κύκλος εργασιών της ΕΡΤ ΑΕ για την εταιρική χρήση που έκλεισε στις 31/12/2019 ανήλθε στο ποσό των 197.827.000 ευρώ, έναντι ποσού 194.566.000 ευρώ στην προηγουμένη χρήση. Η εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων 13.954.000 ευρώ, έναντι κερδών 54.908.000 το 2010. 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στις 31/12/2019 ανέρχονταν σε 18.457.000 ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες σε 112.133.000 ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΕΡΤ ΑΕ στις 31/12/2019 διαμορφώθηκε σε 335.010.000 ευρώ, έναντι 367.657.000 στις 31/12/2018.

Στην εταιρεία απασχολούνταν (31/12/2019) 2.171 εργαζόμενοι συνολικά, εκ των οποίων 29 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Το 2018 εργάζονταν στην ΕΡΤ 2.225 άτομα...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: