30.4.15

Ζημιογόνο το Twitter...


...λόγω χαμηλών διαφημιστικών εσόδων...
Τη χαμηλότερη αύξηση των τριμηνιαίων εσόδων του παρουσίασε το Twitter ως εισηγμένη εταιρεία, κυρίως εξαιτίας των εξασθενημένων διαφημιστικών εσόδων του.
Παρότι τα έσοδα ενισχύθηκαν...
74% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, το σύνολο ήταν πολύ χειρότερο από τις προβλέψεις αναλυτών, διαμορφούμενο στα 436 εκατ. δολάρια.
Επίσης, η εταιρεία υποβάθμισε τις προβλέψεις της για τα έσοδα και του τρέχοντος τριμήνου.
Στη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου, το Twitter ανακοίνωσε ζημίες ύψους 162 εκατ. δολαρίων, διευρυμένες περίπου 23% από τις ζημίες της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: