30.4.15

Στο κυβερνητικό τραπέζι η αξιοποίηση του "σχεδίου Γιούνκερ"...

Στο κυβερνητικό τραπέζι η αξιοποίηση του "σχεδίου Γιούνκερ"Με κύριο θέμα την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, γνωστό και ως...
"σχέδιο Γιούνκερ", συνεδρίασε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
Κατά τη συνεδρίαση αποφασίσθηκε η δημιουργία διυπουργικής ομάδας έργου στο πλαίσιο του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. για το συντονισμό της δράσης της κυβέρνησης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Οικονομίας, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, καθώς και του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας για την Έρευνα και την Καινοτομία.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΚΥΣΟΙΠ, η κυβέρνηση θα επιδιώξει, σε διάλογο με τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς, να πάρει πρωτεύουσα θέση μεταξύ των κριτηρίων επιλεξιμότητας των έργων η τόνωση της απασχόλησης και ιδιαίτερα των νέων.
Μεταξύ άλλων, στόχος της κυβέρνησης είναι ενθαρρύνει την υποβολή προτάσεων από τον ιδιωτικό τομέα και από φορείς του Δημοσίου, και όπως τονίστηκε, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου, στην ενίσχυση των εξαγωγών και στην υποκατάσταση των εισαγωγών, στην αύξηση της απασχόλησης, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην τόνωση της κοινωνικής οικονομίας και στην πολιτιστική αναβάθμιση της χώρας...
topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: