31.10.10

Η μεθόδευση των ανταλλαγών...

Από τον Ιο της Ελευθεροτυπίας
Με αφορμή την έρευνα του «Ιού» για τη ζημία του Δημοσίου στην υπόθεση του Βατοπεδίου, το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) απέστειλε την ακόλουθη επιστολή:

Ο «ΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», στην «Κ.Ε.» της 3 Οκτωβρίου 2010, στο πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμά του για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου, αναφέρει ανάμεσα στα άλλα ότι...

...το πόρισμα της Ν.Δ. (της πρώτης Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής) κατέληγε με πρόταση «για δίωξη των στελεχών του ΣΟΕ».

Προφανώς δεν γνωρίζετε ένα παρατράγουδο αυτής της θλιβερής ιστορίας.

Το παραπάνω συμπέρασμα της Ν.Δ., όσον αφορά τις αιτιάσεις του για το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕ, στηρίχθηκε εκ παραδρομής σε λάθος νομοθεσία, η οποία αναφέρεται στο πόρισμά της (δηλαδή στο άρθρο 9 του Π.Δ. 226/1992, το οποίο αναφέρεται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και όχι στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών).

Μετά από σχετική αλληλογραφία μεταξύ του ΣΟΕ και του προέδρου της πρώτης Εξεταστικής Επιτροπής Χρ. Μαρκογιαννάκη, ο τελευταίος αναγνώρισε το σφάλμα της Επιτροπής εγγράφως, με επιστολή του της 22 Απριλίου 2009 προς τον Πρόεδρο της Βουλής Δ. Σιούφα. Επιπλέον αυτό φαίνεται και στο πόρισμα των μελών της Ν.Δ., στη δεύτερη Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, όπου αναφέρονται τα εξής:

«Από τη διαδικασία προέκυψε ότι το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕ, μετά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα, εξάντλησε τα όρια των αρμοδιοτήτων του προβαίνοντας σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες από το Νόμο. Πιο συγκεκριμένα, έδωσε εντολή στα όργανα του Σώματος για τη διεξαγωγή δύο εσωτερικών ελέγχων (ΕΔΕ). Επίσης ζήτησε την προσφυγή σε εξωτερικό εκτιμητικό φορέα διεθνούς κύρους για τον λεπτομερή έλεγχο των εκθέσεων εκτίμησης που συντάχθηκαν από τους ορκωτούς εκτιμητές του ΣΟΕ».

Ακόμα επισημαίνουμε το γεγονός ότι το ΣΟΕ, σε ανύποπτο χρόνο, με εντολή του προέδρου του Εποπτικού του Συμβουλίου καθηγητού Ιωάννη Μουρμούρα, με πληρωμένη καταχώριση στην «Κ.Ε.» της 22 Ιουλίου 2007, αποκάλυψε πρώτο τη μεθόδευση των ανταλλαγών (αλλαγή χρήσης στα συμβόλαια, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των εκτιμήσεων). Στη βάση αυτής της αποκάλυψης επενέβη τότε ο αρμόδιος Εισαγγελέας αλλά το Δεκέμβριο του 2007 η υπόθεση μπήκε στο αρχείο... Εποπτικό Συμβούλιο ΣΟΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: