29.2.24

Όταν το ΕΣΡ παραβιάζει το Σύνταγμα...


Το καθεστώς της παραβίασης των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας παραδέχεται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 

Στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2022 αναφέρει πως με την υπ’ αριθμ. 12/2022 απόφασή του απορρίφθηκε αίτημα πολίτη σχετικά με την... έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Περιφέρειας Αττικής, με την αιτιολογία ότι δεν συντρέχει καμία από τις προϋποθέσεις για την έκδοση παραδεκτής προκήρυξης για τη χορήγηση ραδιοφωνικών αδειών!

Αν και το Σύνταγμα αναθέτει πλήρως στο ΕΣΡ τον έλεγχο της ραδιοτηλεόρασης, η Αρχή στην απόφασή της αναφέρει πως «δεν έχει καθοριστεί ο αριθμός και το είδος των διαθέσιμων αδειών», ότι «δεν υφίσταται οργανωμένα κέντρα εκπομπής» και ότι «δεν έχουν καθοριστεί οι συγκεκριμένες συχνότητες εκπομπής, από τις οποίες πρόκειται να εκπέμπουν οι προς αδειοδότηση σταθμοί, ανεξάρτητα από την ύπαρξη χάρτη συχνοτήτων». 

Και αντί να αναλάβει τις ευθύνες της και να ζητήσει από την κυβέρνηση και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το ΕΣΡ την προκήρυξη των αδειών, λέει όχι σε έναν πολίτη που διεκδικεί το δικαίωμα της άδειας, παραβιάζοντας έτσι τη σχετική νομολογία του ΣτΕ. 

Υπενθυμίζεται πως το ΣτΕ είχε θέσει ως αποστολή του ΕΣΡ, με την προηγούμενη σύνθεσή του, την ολοκλήρωση της έκδοσης των αδειών σε όλη τη χώρα, κάτι που φυσικά δεν έγινε μετά την αλλαγή της διακυβέρνησης...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: