30.3.22

Θυμήθηκαν τη φοροδιαφυγή...


Με ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επιχειρησιακό σχέδιο με περισσότερους από 170.000 ελέγχους για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων... Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά, βγάζει όλο το δυναμικό της στους δρόμους και στις αγορές με εκτεταμένους και σύνθετους ελέγχους, έρευνες αλλά και διασταυρώσεις, ενεργοποιώντας νέα ηλεκτρονικά όπλα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Φέτος θα χρησιμοποιηθούν νέα εργαλεία, ενώ καθιερώνονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η εφορία θα αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) για ελεγκτικούς σκοπούς με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, κυρίως αυτής που συντελείται στον τομέα του ΦΠΑ. Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει αυτόματες κατασχέσεις για χρέη και επιτόπιους ελέγχους με τάμπλετ, μέσω των οποίων οι εφοριακοί θα έχουν άμεση πρόσβαση στο προφίλ των ελεγχομένων και θα εκδίδουν αυτομάτως σημειώματα με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Χρέη
Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη να παρουσιάζουν σημάδια ανησυχητικά, καθώς τον πρώτο μήνα του έτους ανήλθαν στα 800 εκατ. ευρώ, η φορολογική διοίκηση θα εστιάσει στη βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης φόρων και στην αποτελεσματική διαχείριση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και τελωνειακών οφειλών, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων και τη μείωση του διοικητικού κόστους. Για φέτος υπολογίζει να εισπράξει συνολικά 4,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,2 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές, 500 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και τα υπόλοιπα από τα χρέη που θα δημιουργηθούν στο τρέχον έτος. Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική διοίκηση «θα έχει από κοντά» τους οφειλέτες που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές («φρέσκες» ληξιπρόθεσμες οφειλές), τους μικροοφειλέτες παλαιότερων ετών για υπενθύμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ σε προτεραιότητα μπαίνουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού συστήματος για την επιλογή υποθέσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών, χρησιμοποιώντας κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Σημειώνεται ότι για το 72% των οφειλετών μπορούν να ληφθούν μέτρα διασφάλισης, όπως για παράδειγμα κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Στο στόχαστρο
• Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) για ελεγκτικούς σκοπούς.

• Φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ είχαν δραστηριότητα.

• Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με πρόσθετες αποδοχές που δεν δήλωσαν.

• Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχόμενων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) τουλάχιστον για το έτος 2017, καθώς και επί εισερχόμενων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA) για δεδομένα έτους 2016.

• Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχόμενων πληροφοριών τόκων φυσικών προσώπων από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC2/ CRS) τουλάχιστον για το έτος 2016.

• Αναλύσεις δεδομένων ΦΠΑ ανά κλάδο σε περιοδική βάση.

Τι θα ελέγξουν
Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 φορολογικών ελέγχων, εκ των οποίων:

• 8.100 στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι (μεγάλων επιχειρήσεων, φορολογουμένων μεγάλου πλούτου κ.λπ.) από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με έμφαση σε ελέγχους επιτηδευματιών με μεγάλο φορολογικό κενό που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, καθώς και με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου.

• 700 στοχευμένοι μερικοί έλεγχοι ΦΠΑ.

• 1.000 έλεγχοι σε δείγμα υποθέσεων επιστροφών φόρων.

• 5.500 έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κ.λπ.).
• 4.000 έλεγχοι λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

• 200 έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων.

• 5.500 στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής φόρων.

• Διενέργεια τουλάχιστον 2.500 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

• Διενέργεια τουλάχιστον 900 υποθέσεων έρευνας, εκ των οποίων:

– 170 υποθέσεις ερευνών, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

– 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων.

– 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

– 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασία ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

• Διενέργεια τουλάχιστον 34.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ και 14.500 από τις ΥΕΔΔΕ.

Λαθρεμπόριο
Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει νέο πλαίσιο κατά του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα παρακολούθησης, τις διαδικασίες ελέγχου και τον εξοπλισμό των τελωνείων, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τα πληροφοριακά συστήματα. Εντός του έτους η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών υγραερίου των πρατηρίων, στην ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών των πλωτών μέσων, στην εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών σε φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, και στην εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στα πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου. Συνολικά για την πάταξη του λαθρεμπορίου θα γίνουν περισσότεροι από 130.000 έλεγχοι...

Προκόπης Χατζηνικολάου

Η Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια: