30.9.10

Οι εφημερίδες σήμερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Παράθυρα για μισθό κάτω από τη σύμβαση
οι εργοδότες αποκτούν ακόμη δύο επίπεδα ευελιξίες. Αφ' ενός θα έχουν την ευχέρεια προσφυγής στη Διαιτησία, προκειμένου να "κλείσει" μια σύμβαση ή εργατική διαφορά και αφ' ετέρου θα μπορούν να ζητούν από του εργαζόμενους, σε επίπεδο επιχείρησης ή νομού, χαμηλότερες των κλαδικών συμβάσεων αμοιβές
ΒΗΜΑ: Μετωπική χωρίς φρένα
Στα άκρα οδηγείται η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αυτοκινητιστών

Δεν υπάρχουν σχόλια: