30.4.20

Σκάνδαλο: Ευρωβουλευτές μοίραζαν κοινοτικό χρήμα στα κόμματά τους...


  Και ελληνική εμπλοκή...


Aτασθαλίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από συγκεκριμένους Ευρωβουλευτές και βοηθούς τους αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) οι οποίοι κατά παράβαση των κανονισμών μετέφεραν μέρος των μισθών τους στα...
ταμεία των εθνικών κομμάτων τους.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψαν δύο διαφορετικές έρευνες της OLAF οι οποίες ξεκίνησαν το 2017 και το 2018, ευρωβουλευτές πολιτικών ομάδων από δύο διαφορετικά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέφεραν μέρος τους μισθού τους στα εθνικά τους κόμματα ενώ σε άλλη περίπτωση είχαν αυξήσει τον μισθό των βοηθών τους ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να κάνουν μεγαλύτερες εισφορές στα εθνικά κόμματα.

Κατέβαλαν εισφορές στα εθνικά τους κόμματα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης που ολοκλήρωσε τις έρευνές της τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2020, διαπίστωσε ότι μεταξύ της πενταετίας 2014 - 2019, ευρωβουλευτές και προσωπικό που εργάστηκε για την αντιπροσωπεία του κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατέβαλαν εισφορές άνω των 640.000 ευρώ στα εθνικά τους κόμματα, βάσει ενός συγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου που τα κόμματα αυτά είχαν καταρτίσει ειδικά για τις αντιπροσωπείες τους στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.

Η ομάδα της OLAF που πραγματοποίησε τις έρευνες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιβάλει κυρώσεις για την παραβίαση των κανόνων του αντιμετώπιση της παραβίασης των κανόνων του. Στη δεύτερη έρευνα της OLAF, προσδιορίστηκε ότι μεταξύ 2014 και 2019 ορισμένοι ευρωβουλευτές κατέβαλαν ο καθένας 3.000- 4.000 ευρώ το μήνα στο κόμμα τους, δηλαδή περισσότερα από 540.000 μέσα στην πενταετία. Παρόλο που αυτή η πρακτική παραβιάζει τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντούτοις δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης των χρημάτων.

Αύξαναν τους μισθούς των βοηθών προς όφελος των κομματικών ταμείων

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμα ότι βοηθοί των ευρωβουλευτών συνεισέφεραν μέρος τους μισθού τους στα εθνικά κόμματα, εν γνώσει των ευρωβουλευτών, αλλά χωρίς να προκύπτει εξαναγκασμός. Σε αυτό το πλαίσιο οι συγκεκριμένοι ευρωβουλευτές είχαν αυξήσει τους μισθούς των βοηθών τους, προκειμένου οι τελευταίοι να καταβάλουν περισσότερα χρήματα στα ταμεία των κομμάτων τους.

Επιπλέον, για την πρώτη έρευνα η OLAF εξέδωσε συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνοντας την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, ενώ για τη δεύτερη έρευνα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης προτείνει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεκδικήσει την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν οι συνεργάτες της αντιπροσωπείας των εθνικών κομμάτων, από τους ίδιους τους ευρωβουλευτές που ελέγχτηκαν, διότι οι τελευταίοι όχι απλώς ήταν ενήμεροι για την συγκεκριμένη πρακτική, αλλά επιπλέον χρησιμοποίησαν αδικαιολόγητα τη βουλευτική αποζημίωση για να αυξήσουν τους μισθούς των βοηθών τους.

Το protothema.gr επικοινώνησε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, η οποία επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αλλά αρνήθηκε να κατονομάσει τόσο τους ευρωβουλευτές και τις χώρες καταγωγής τους, όσο και τις πολιτικές ομάδες στις οποίες ανήκουν, καθώς η συγκεκριμένη υπηρεσία δεσμεύεται από το πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ελληνική εμπλοκή στην υπόθεση με βοηθούς ευρωβουλευτών

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του protothema.gr στη δεύτερη έρευνα της OLAF που αφορά σε βοηθούς ευρωβουλευτών που παραχωρούσαν κατά παράβαση των κανονισμών μέρος των χρημάτων τους στα ταμεία των κομμάτων τους, υπάρχει και ελληνική εμπλοκή.

Πρόκειται για βοηθούς ευρωβουλευτών μικρού ελληνικού κόμματος, οι οποίοι ερευνήθηκαν από την OLAF για την περίοδο 2014- 2019 και οι οποίο εν γνώσει των ευρωβουλευτών έδιναν μέρος του πλασματικά αυξημένου μισθού τους στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Αθήνα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να ζητήσει πίσω αυτά τα χρήματα από τους ίδιους τους ευρωβουλευτές.

protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: