30.4.20

Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις ενός κατώτερου θεού;

Τι δεν «πιάνει» το ραντάρ των προστατευτικών μέτρων

Το σημερινό σημείωμα γράφτηκε με την αρωγή αναγνωστών του Newpost. Αφορά την δεινή κατάσταση-και την εξίσου προβληματική προοπτική- μικρών επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές.

Περιπτώσεις πολλές. Που είτε δεν τις πιάνει το...
ραντάρ των μέτρων που έχουν αποφασιστεί μέχρι τώρα είτε το ποσό που διατίθεται σε ορισμένες επιχειρήσεις ενταγμένες σε ΚΑΔ, δεν καλύπτει ούτε στοιχειώδη έξοδα και ανάγκες. Ας τις δούμε:

. Μικρές επιχειρήσεις τροφίμων στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης: Με την απαγόρευση των μετακινήσεων δεν πατούσε άνθρωπος στο κέντρο. Επομένως και στα μικρά αυτά καταστήματα. Εμειναν ανοιχτά, διότι περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ των σούπερ μάρκετ, αλλά «βαράνε μύγες».

Πως θα πληρώσουν τα τρέχοντα έξοδα (ενοίκιο, ρεύμα κλπ) και φυσικά τους υπαλλήλους τους; Το ίδιο συμβαίνει με τα βενζινάδικα που δεν ανήκουν σε εταιρείες, καθώς και με τα (ανοιχτά) φαρμακεία που βρίσκονται στα κλειστά εμπορικά κέντρα, όπου επίσης δεν πατάει άνθρωπος.

Μήπως θα έπρεπε να ξαναδούν οι ιθύνοντες τις περιπτώσεις αυτές και να ληφθούν μέτρα στήριξης με δεδομένη την υπαρκτή-και αποδείξιμη- ζημιά που έχουν υποστεί; Ζημιά που έχει φέρει σε απελπιστική κατάσταση τους ιδιοκτήτες των μικρών αυτών επιχειρήσεων, αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτές.

. Σήμερα, καταβάλλεται το 60% του ενοικίου από τους μισθωτές κλειστών καταστημάτων και επιχειρήσεων. Όμως-επισημαίνει αναγνώστης, νομικός- για το διάστημα αυτό θα έπρεπε να μην καταβάλλεται μίσθωμα (και να αποζημιώνεται από το κράτος με κάποιο ποσό ο εκμισθωτής). Στηρίζει τη θέση αυτή στο άρθρο 596, εδάφιο α, του Αστικού Κώδικα. Συγκεκριμένα:

«Σύμφωνα με το άρθρο 596 εδάφιο α’ του αστικού κώδικα (Α.Κ.) «ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από το μίσθωμα αν εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το μίσθωμα για λόγους που αφορούν τον ίδιο». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει a contrario ότι στην περίπτωση κωλύματος χρήσης του μισθίου για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο του μισθωτή, (δηλ. δεν είναι υπαίτιος για το κώλυμα χρήσης του μισθίου), δεν καταβάλλεται μίσθωμα.

Οι λόγοι αυτοί είναι ποικίλοι, πρόσκαιρης ή μόνιμης φύσεως, όπως λ.χ. η απαγόρευση από το κράτος της χρήσης μισθίου, λόγω πανδημίας ή λόγω τοπικής μόλυνσης από τοξικά αέρια κλπ, η επίταξη του καταστήματος για οποιονδήποτε λόγο, που κωλύει τη χρήση του μισθίου».

Όπως λένε φίλοι νομικοί, στους οποίους απευθύνθηκε η στήλη, είναι σωστή η επίκληση του εν λόγω άρθρου του Αστικού Κώδικα, αλλά είναι θέμα ερμηνείας από το δικαστή η εφαρμογή της a contrario προσέγγισης.

. Τέλος, επισημαίνεται από τους φίλους αναγνώστες ότι οι επιπτώσεις της δεδομένης ύφεσης-επιπτώσεις επιβαρυντικές και πέραν του 2020- πρέπει να αντιμετωπιστούν με μείωση των ενοικίων, ενοικιοστάσιο και απαγόρευση των εξώσεων.

Αυτά από την εισφορά αναγνωστών προς την στήλη. Ακανθώδη προβλήματα που επιβάλλεται να λυθούν. Με διάλογο, προτάσεις, αντίλογο μεταξύ αρμοδίων φορέων και προπάντων με υπεύθυνους χειρισμούς από την κυβέρνηση.

Και με δεδομένα την ύφεση που ενσκήπτει, την τρομακτική επιβάρυνση της οικονομίας λόγω τουρισμού και την ανάγκη να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις...

Γιάννης Τριάντης 
Πηγή: newpost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: