31.7.17

Παράταση προθεσμιών στην Κω...

http://avgi.gr/documents/10179/0/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F+%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D+745/179eaaf3-8637-440a-98ad-146db8fa62cd?t=1490187692223&imageThumbnail=3για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων... 

Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς...

αναστολής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τους κατοίκους της Κω, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στο νησί στις 21 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου:

Παρατείνονται έως και την 31η Οκτωβρίου 2017 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων (πλην ΦΠΑ που ορίζεται με ιδιαίτερη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ), τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν την κύρια κατοικία τους ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στη δημοτική κοινότητα Κω της δημοτικής ενότητας Κω του δήμου Κω της Π.Ε. Κω της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από τις 21 Ιουλίου 2017 και έως την 31η Οκτωβρίου 2017.

Επίσης παρατείνονται έως και την 22α Ιανουαρίου 2018 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στη δημοτική κοινότητα Κω της δημοτικής ενότητας Κω του δήμου Κω της Π.Ε. Κω της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 21 Ιουλίου 2017 και έως 22 Ιανουαρίου 2018. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Ακόμα, αναστέλλεται έως και την 22α Ιανουαρίου 2018 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων έως 21 Ιουλίου 2017 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων...


avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: