31.7.17

Συστήνεται επιτροπή για τον έλεγχο της έρευνας τηλεθέασης...

Συγκροτείται εκ νέου η ειδική Επιτροπή Ελέγχου Έρευνας Τηλεθέασης (ΕΕΕΤ), η οποία έχει δημιουργηθεί από την...
Ελεγκτική Εταιρεία Ερευνών Μετρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΕΕΜ-ΜΜΕ) και έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της έρευνας μέτρησης τηλεθέασης στην Ελλάδα. Η ΕΕΕΜ-ΜΜΕ έχει ιδρυθεί από την Εταιρεία Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος, τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδας και τοn Σύλλογο Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς και λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση. Σε αυτήν δεν συμμετέχει η ΕΡΤ. Στόχος της ΕΕΕΤ είναι να οργανώνει την πραγματοποίηση ελέγχων ώστε να πιστοποιείται ότι η έρευνα τηλεθέασης διεξάγεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές της έρευνας αγοράς. Η ΕΕΕΤ, για λόγους κόστους, δεν λειτουργούσε από το 2010...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: