30.9.15

Οι συνταξιούχοι βρήκαν "ψαλιδισμένες" τις συντάξεις τους...

... ενώ αυξάνονται και τα όρια ηλικίας.
«Παράθυρο» για έξοδο στη σύνταξη μετά τα 67...
«Σοκ» στους συνταξιούχους από την αναφορά σε νόμο του 2010, που «ανοίγει παράθυρο» για αύξηση του ορίου ηλικίας και πάνω από τα 67 έτη
εάν...
υπάρξουν αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις, προκαλεί η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για το ασφαλιστικό.

Στην εγκύκλιο περιγράφονται οι μεταβολές στις αποδιδόμενες συντάξεις γήρατος για όσους «βγήκαν» από την αγορά εργασίας από την 1η Ιουλίου φέτος, καθώς και τις σταδιακές αλλαγές στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση.


Η επίμαχη αναφορά, που καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και πέραν των 67 ετών, αφορά νόμο του 2010, ο οποίος αναφέρει ότι μετά το 2024 ανάλογα με τα δημογραφικά δεδομένα μπορεί το όριο συνταξιοδότησης που σήμερα είναι το 67ο έτος να αυξηθεί. Με βάση τον νόμο 3863/2010 η αύξηση των ορίων ηλικίας μπορεί να γίνει ακόμα και με μια απλή κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.


Οσον αφορά τα όρια, η σταδιακή αύξησή τους, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη σύνταξη, θα φέρει το όριο για πλήρη σύνταξη στα 62 έτη με 40 χρόνια εργασίας από την 1η Ιανουαρίου του 2022, ή ή το 67ο έτος με 15 χρόνια εργασίας.Οι ρυθμίσεις εξαιρούν από την ισχύ τους όσους υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αλλά και τις μητέρες και τους χήρους πατέρες τέκνων που έχουν κριθεί ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία.
«Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε», διευκρινίζεται στην ίδια εγκύκλιο.


Έτσι, με το ΦΕΚ 94, τεύχος Α΄/14.8.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» και επέρχονται μεταβολές ως προς τα καταβαλλόμενα ποσά σύνταξης λόγω γήρατος για όσους συνταξιοδοτούνται από 1.7.2015 και μετά, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των κατωτάτων ορίων σύνταξης.

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
Τέλος, ορίζεται ότι θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε. 

Την ίδια στιγμή οι νυν συνταξιούχοι βρήκαν "ψαλιδισμένες" τις συντάξεις τους καθώς τα Ταμεία εφάρμοσαν τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις την αναδρομική παρακράτηση της εισφοράς για την υγεία, που είναι 2% για τις κύριες και 6% για τις επικουρικές.
Η διοίκηση του ΟΓΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να μεγαλώσει τη μείωση της προνοιακής σύνταξης που χορηγεί και από 4% να τη φτάσει στο 8% για όσους βγουν στη σύνταξη από το 2016, έτσι το προνοιακό κομμάτι της σύνταξης από 172 ευρώ θα “βουτήξει” στα 158 ευρώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: