30.9.15

Την επιτάχυνση των επενδύσεων αναλαμβάνει ο Ν. Παππάς, ...

...τις τράπεζες και την κοινωνική πολιτική ο Γ. Δραγασάκης...
Την ευθύνη συντονισμού, παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση...
και υλοποίηση των επενδύσεων στη χώρα, αναλαμβάνει ο Ν. Παππάς ενώ ο Γ. Δραγασάκης διατηρεί την εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής ενώ παράλληλα αναλαμβάνει και το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής πολιτικής

Με ΦΕΚ που έχει ημερομηνία δημοσίευσης την 29η Σεπτεμβρίου, γνωστοποιούνται οι αναθέσεις αρμοδιοτήτων στον Γιάννη Δραγασάκη, Νίκο Παππά, Ιώαννη Μουζάλα, Νίκο Τόσκα, Έλενα Κουντουρά, Κώστα Φωτάκη, Νίκο Ξυδάκη και Όλγα Γεροβασίλη.
Την ευθύνη συντονισμού, παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση των επενδύσεων στη χώρα, αναλαμβάνει ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης διατηρεί την εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα αναλαμβάνει και το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής πολιτικής.
Ειδικότερα, η απόφαση που υπέγραψε ο πρωθυπουργός και έλαβε αριθμό ΦΕΚ (2109), περιλαμβάνει την ανάθεση αρμοδιοτήτων μεταξύ άλλων και στο Ν. Παππά και Γ. Δραγασάκη:
Στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:
α) του συντονισμού της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Κυβέρνησης.
β) της εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.
Στον υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά ανατίθενται οι αρμοδιότητες:
α) που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στην εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και σε θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης,
β) της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής και της εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,
γ) της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση των επενδύσεων στη χώρα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: