30.9.15

«Ουρές στα ΚΤΕΟ» για την τελευταία προθεσμία...

«Ουρές στα ΚΤΕΟ» για την τελευταία προθεσμία - MediaΟυρές στα ΚΤΕΟ τις τελευταίες μέρες για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι δεν τα έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο, καθώς σήμερα λήγει η πρώτη καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αυτοκινήτων και των δικύκλων σε έλεγχο, ώστε να γλιτώσουν το τσουχτερό πρόστιμο, που φθάνει τα...
215 ευρώ η συνολική επιβάρυνση. 
Τρεις είναι οι ειδικές προθεσμίες που έχουν οι οδηγοί Ι.Χ. για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, προκειμένου να αποφύγουν το πρόστιμο των 150 ευρώ και για να επιβαρυνθούν με το ήμισυ του προστίμου καθυστέρησης (33 ευρώ).

Τα οχήματα Ι.Χ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως τις 30/6 του 2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι και σημερα 30/9/2015.
Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/7/2014 έως τις 31/12/2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι την 31/10/2015.
Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/1/2015 έως και την 14/9/2015, θα πρέπει να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο έως την 30/11/2015.
Στη «φάκα» των ηλεκτρονικών ελέγχων που έχουν γίνει με διασταύρωση των στοιχείων, έχουν πέσει εκατομμύρια ιδιοκτήτες Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων και δικύκλων σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι τελικά αν δεν φροντίσουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους με το ΚΤΕΟ που υπερβαίνουν τους έξι μήνες, θα κληθούν να πληρώσουν από 1ης Ιανουαρίου πρόστιμο 150 ευρώ.

Το σχετικό ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 18 Αυγούστου δίνει τη δυνατότητα σε όσους συμμορφωθούν έγκαιρα να μειώσουν τουλάχιστον κατά 50% το πρόστιμο τακτοποιώντας τις υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα ο νέος νομός προβλέπει ότι:

Στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα 6 μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90/Α΄).

Με τη σχετική νομοθεσία λοιπόν, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία μέχρι και τις 14/09/2015 έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά εντός των παρακάτω προθεσμιών, να καταβάλουν μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος και συγκεκριμένα ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των 30 ημερών και μέχρι των 6 μηνών.

Έτσι οχήματα, τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα και συμπλήρωσαν 6 μήνες από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής τους μέχρι την 30-06-2014, πρέπει να ελεγχθούν από τα ΚΤΕΟ μέχρι 30-09-2015 ώστε να επωφεληθούν το μειωμένο ειδικό τέλος (παράβολο ληξιπρόθεσμου).

Ληξιπρόθεσμα οχήματα τα οποία συμπλήρωσαν 6 μήνες από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2014 ως και 31-12-2014 πρέπει να ελεγχθούν από τα ΚΤΕΟ μέχρι την 31-10-2015.

Ακόμα, ληξιπρόθεσμα οχήματα τα οποία συμπλήρωσαν 6 μήνες από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2015 ως και 14-09-2015 πρέπει να διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος από τα ΚΤΕΟ μέχρι την 30-11-2015 ώστε να επωφεληθούν την καταβολή μειωμένου ειδικού τέλους.

Για παράδειγμα, σε ένα επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης, ενώ το προβλεπόμενο τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν των 6 μηνών είναι 65,00 ευρώ, θα καταβληθεί το τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν 30 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 6 μηνών που είναι 33,00 ευρώ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: