31.10.13

30 δημοτικοί αστυνομικοί με πλαστά δικαιολογητικά...

30 δημοτικοί αστυνομικοί είχαν τοποθετηθεί στις θέσεις τους με πλαστά δικαιολογητικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μέχρι τώρα έχει ...
ολοκληρωθεί το 54% εκ των 11.663 υποβληθέντων δικαιολογητικών, για τα οποία το Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ζήτησε από τους φορείς έκδοσής τους να πιστοποιήσουν την εγκυρότητά τους. Ο έλεγχος πραγματοποιείται στο σύνολο των 3.576 δημοτικών αστυνόμων σε 178 Δήμους της χώρας και αφορά στη χρονική περίοδο από την πρόσληψή τους μέχρι και την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2013...
lifo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: