31.3.12

Παιδί μου μην εμπιστεύεσαι τον πατέρα σου...

Έδωσε στον γιο του την καλύτερη συμβουλή. Αλλά εκείνος, που να την καταλάβει!...

Ο εν πολλαίς - που να μετράμε τώρα!- αμαρτίες περιπεσών ανήρ, Σταύρακας, έδωσε στον υιό του Ανδρέα, την πιο καλή συμβουλή που θα μπορούσε να του δώσει άνθρωπος: Παιδί μου στην ... πολιτική, μην εμπιστεύεσαι ούτε τον πατέρα σου.
Και πως αντέδρασε ο υιός? Το λέει ο ίδιος στην - σε μια από τις χιλιάδες συνεντεύξεις που δίνει δεξιά και αριστερά τον τελευταίο καιρό - "Αξία": "Μου το είπε, αλλά εγώ δεν ακολουθώ την συμβουλή του".
Παιδί μου, κακό του κεφαλιού σου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: