30.3.12

Η γερμανική κεντρική τράπεζα δεν θα δέχεται από τον Μάιο τραπεζικά ομόλογα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου...


Η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας είναι η πρώτη κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης που δεν θα δέχεται ως ενέχυρο τραπεζικά ομόλογα εγγυημένα από χώρες- μέλη που λαμβάνουν βοήθεια από την ΕΕ και το ΔΝΤ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται ανώνυμες πηγές, η Bundesbank δεν θα χορηγεί από τον Μάιο δάνεια σε τράπεζες με ενέχυρο τραπεζικά ομολόγα που έχουν την εγγύηση της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.

Η γερμανική κεντρική τράπεζα έχει αυτή την ώρα στον ισολογισμό της λιγότερα από 500 εκατ. ευρώ σε ομόλογα του είδους αυτού, αναφέρει η FAZ.

Η απόφαση της γερμανικής κεντρικής τράπεζας ακολουθεί την ανακοίνωση της ΕΚΤ, στις 23 Μαρτίου, ότι έδωσε την εξουσιοδότηση στις 17 κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης να απορρίπτουν ομόλογα τραπεζών εγγυημένα από κυβερνήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα διάσωσης της τρόικας.

«Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες δεν έχουν την υποχρέωση να δέχονται ως εγγυήσεις για τις πιστωτικές λειτουργίες του ευρωσυστήματος ομόλογα τραπεζών που είναι εγγυημένα από κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε πρόγραμμα διάσωσης του ΔΝΤ και της ΕΕ», είχε πει η ΕΚΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: