30.12.18

Τα επτά κλειδιά της εθνικής ισχύος...

Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καίριο γεωστρατηγικό σημείο. Είναι «οικόπεδο γωνία» όπως λέγεται λαϊκά. Κακόβουλοι γείτονες όμως, εν δυνάμει καταπατητές, επιδιώκουν να...
ωφεληθούν, αποσπώντας είτε τμήματα εδάφους, είτε δόξες ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και την εν γένει συρρίκνωση του Ελληνισμού. Αυτοί οι γείτονες καιροφυλακτούν, περιμένοντας ένα παράθυρο ευκαιρίας (window of opportunity) για την επίτευξη των στόχων τους. Η ομοψυχία στα εθνικά θέματα, είναι το τείχος που προστατεύει τα εθνικά δίκαια και συμφέροντα. Είναι υποχρέωση σεβασμού προς τους προγόνους και πρόνοια για τους απογόνους.

Για να παραμείνει ερμητικά κλειστό το παράθυρο ευκαιρίας για τους κακόβουλους γείτονες, πρέπει να ληφθούν άμεσα, μακροπρόθεσμης ισχύος μέτρα στήριξης των θεμάτων που άμεσα συνδέονται με την εθνική άμυνα, την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική. Επιλεκτικά, από τα βασικότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι και τα ακόλουθα:

Πρώτον, Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας: Ένα επίκαιρο θέμα στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων, είναι η ανάγκη δημιουργίας του «Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας –(ΣΕΑ)». Αναφέρεται μάλιστα σχετικά, ότι αυτό πρέπει να υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε πρωθυπουργό και να συγκροτείται από άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του. Η προσέγγιση αυτή, όπως τίθεται, δεν είναι ρεαλιστική και δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη καθιέρωσης μακρόπνοης και υπερκομματικής αντιμετώπισης των εθνικών θεμάτων...

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο του Ιωάννη Αναστασάκη, πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: