31.12.18

ΣτΕ: Λεφτά υπάρχουν στην TV...

Το ΣτΕ ανατρέπει πλήρως τα επιχειρήματα των τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ζητούσαν να μην πληρώσουν το ποσό των...
35 εκατ. ευρώ για κάθε άδεια. Ρόλο στην απόφαση παίζουν και οι προσφορές που κατέθεσαν στην πρώτη και μόνη δημοπρασία που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2016 από τους ενδιαφερόμενους για τις τέσσερις άδειες που προκηρύχθηκαν τότε.

Στην πλέον κρίσιμη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (2308/2018) αναφέρεται πως τα κριτήρια για τον καθορισμό της επίδικης τιμής (που συμπίπτει εν προκειμένω, όπως αναφέρθηκε, με το τίμημα της αδείας, το οποίο κατά τον νόμο είναι καταβλητέο σε δέκα ετήσιες ισόποσες δόσεις και είναι διακεκριμένο από την, προβλεπόμενη από άλλες διατάξεις, καταβολή ανταλλάγματος από τους αδειοδοτημένους παρόχους περιεχομένου στον αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου), «αποτελούν αντικειμενικά και πρόσφορα, όπως εκτίθεται στην συνέχεια, κριτήρια, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας».

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, σημαντική είναι η αναφορά του ΕΣΡ που επικαλείται έρευνα-μελέτη της εταιρείας Media Services, η οποία συντάχθηκε ύστερα από αίτημα της ΕΡΤ. Η εκτίμηση της Media Services για την καθαρή διαφημιστική δαπάνη τηλεόρασης για τα έτη 2009 – 2016 ανέρχεται σε 210-320 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψή της για τα έτη 2017 – 2018 υπολογίστηκε σε 231-264 εκατ. ευρώ και για τα έτη 2019 – 2021, με επιφύλαξη, σε ποσά 254-305 εκατ. ευρώ.

Τέλος το ΣτΕ αξιολόγησε πως αποτελούν «αντικειμενικά και πρόσφορα στοιχεία» οι προσφορές του προηγούμενου διαγωνισμού (2016), όταν και υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 43,6, 52,6, 75,9 και 73,9 εκατ. ευρώ, που θα καταβάλλονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ΣτΕ θεωρεί πως το συνολικό ποσό των 246 εκατ. ευρώ απηχεί «την εκτίμηση των ίδιων των τηλεοπτικών επιχειρήσεων για την οικονομική αξία των εν λόγω αδειών, χωρίς να ασκεί κατά τούτο επιρροή το γεγονός ότι οι άδειες αυτές τελικώς δεν χορηγήθηκαν κατόπιν αποφάσεως του ΣτΕ, που ακύρωσε την προμνησθείσα προκήρυξη για πλημμέλεια, που ανάγεται στην παράκαμψη του ΕΣΡ από τη διαγωνιστική διαδικασία»...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: