31.8.15

Αυτό είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ...

Με ισχυρή δόση αυτοκριτικής αλλά και με το πρόγραμμα «αντίβαρο» στα σκληρά μέτρα του μνημονίου καταρτίστηκε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και δόθηκε στη δημοσιότητα από ...
το βήμα της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης.
Το κυβερνητικό πρόγραμμα καταρτίστηκε από τον Γιάννη Δραγασάκη με τη συνδρομή των Ευκλείδη Τσακαλώτου, Γιάννη Μπαλάφα και Δημήτρη Βίτσα και παρουσιάστηκε από τον πρώην υπουργό Παιδείας, Αριστείδη Μπαλτά.
Στην αρχή του προγράμματος γίνεται μία αποτίμηση των επτά πρώτων μηνών της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με την επώδυνη συμφωνία του Αυγούστου. Το δεύτερο τμήμα του κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο, παραθέτει αναλυτικά τους άξονες στους οποίους θα βασιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ για τη διακυβέρνηση της χώρας. Σε αυτό τονίζεται ότι το κόμμα οφείλει να υλοποιήσεις τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους αλλά «είναι αποφασισμένος να αναζητήσει ισοδύναμα και αντισταθμιστικά για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων».
Όπως σημειώνεται βασικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η ρύθμιση των κόκκινων δανείων, το μείζον θέμα των εργασιακών σχέσεων, η πλήρης αποκατάσταση της τραπεζικής ομαλότητας μέσα από την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων μέχρι το τέλος του 2015, το ασφαλιστικό, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η επανεξέταση του φορολογικού συστήματος για να απλοποιηθεί και να δημιουργηθεί ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, φιλικό για επενδύσεις.
«Στον σχεδιασμό μας εντάσσεται μια συνολικότερη φορολογική μεταρρύθμιση που θα καθιερώσει ένα απλό, δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα που θα εξασφαλίζει διαφάνεια και ευκολότερη διαχείριση, θα παρέχει στους πολίτες το αίσθημα ισότητας απέναντι στο κράτος αλλά και βεβαιότητας για τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις» αναφέρεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Σε αυτά συγκαταλέγονται:
  • αυστηροποίηση των ποινών και απλοποίηση των διαδικασιών επιβολής τους
  • ισχυρή και στελεχωμένη φορολογική διοίκηση με τεχνικά μέσα και επιχειρησιακό σχεδιασμό
  • διεθνής συνεργασία, τόσο για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση καλών πρακτικών όσο και για την παροχή πληροφοριών
Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης είναι η καθιέρωση ενός νέου κοινωνικά δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος με καλύτερη ισορροπία μεταξύ των γενεών και εξασφάλιση όλων των συνταξιούχων από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Στο πρόγραμμα υπογραμμίζεται η επιτακτική ανάγκη για καταπολέμηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας που αγγίζει το 25%. Για να γίνει αυτό προκρίνονται μέτρα με τη στήριξη, στελέχωση και ενίσχυση των δημοσίων ελεγκτικών μηχανισμών (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ και ελεγκτικά κέντρα των ασφαλιστικών ταμείων), με ενεργή και θεσμοθετημένη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στους ελέγχους, με την πλήρη νομική και υπηρεσιακή κάλυψη των ελεγκτών από ασύδοτους εργοδότες, με κατάργηση νομοθετικών ρυθμίσεων ή εγκυκλίων, που άφηναν «παράθυρα» για αδήλωτη εργασία ή δυσχεραίνουν αδικαιολόγητα τον έλεγχο των υπηρεσιών ή που αφήνουν ατιμώρητους όσους παραβαίνουν την εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία.
Εκτενής αναφορά γίνεται και στις τράπεζες στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για τις οποίες αναφέρεται ότι ανακεφαλαιοποίησή τους, θα επιτρέψει την επαναφορά της παροχής ρευστότητας μέσω της ΕΚΤ και την αύξηση της αξίας των επιλέξιμων ενεχύρων.
Επιπλέον, σε εξέχουσα θέση βρίσκεται η σημαντική διεύρυνση του προγράμματος για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης με νέες δράσεις.
Διαβάστε αναλυτικά το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: