30.8.11

Ποιό είναι το κόστος για φωτοβολταϊκά σε στέγες...


Το χαμηλό κόστος του συστήματος σήμερα εξασφαλίζει υψηλή απόδοση για το μέλλον...
Μια συνηθισμένη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη με ποιοτικό εξοπλισμό κοστίζει μεταξύ €2.900 και € 3.200 ανά εγκατεστημένο kWp, ανάλογα με την ισχύ του συστήματος και τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης.

Οι...
διεθνείς τιμές του εξοπλισμού και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών στοιχείων, παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις. Οι διακυμάνσεις αυτές είναι δύσκολο να προβλεφθούν διότι.... υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση των διεθνών τιμών. Για παράδειγμα, η αναβολή της κατασκευής ενός ιδιαίτερα μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου από έναν ηλεκτροπαραγωγό της Αμερικής μπορεί να επηρεάσει για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες τις διεθνείς τιμές των φωτοβολταϊκών στοιχείων λόγω της στιγμιαίας υπερπροσφοράς. Αντίθετα, η μεγάλη ζήτηση που παρατηρείται στη διεθνή αγορά σε περιόδους που λήγουν ευνοϊκά οικονομικά κίνητρα σε κάποια χώρα (π.χ. στην Ισπανία ή τη Γερμανία) συνήθως οδηγεί τις τιμές των φωτοβολταϊκών πάνελς σημαντικά υψηλότερα για κάποιο χρονικό διάστημα.

Απομονώνοντας αυτές τις επιρρόες και εξετάζοντας τις τιμές του εξοπλισμού σε ορίζοντα δεκαετίας, η τάση είναι εμφανώς πτωτική. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη ζήτηση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί τις εταιρείες παραγωγής εξοπλισμού σε ανταγωνισμό και σημαντικές οικονομίες κλίμακος. Η προσπάθεια των περισσότερων ανεπτυγμένων κρατών είναι η χορήγηση επαρκώς δελεαστικών κινήτρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από ιδιώτες έτσι ώστε σε ορίζοντα 10-15 ετών να έχει πέσει το κόστος του εξοπλισμού σε επίπεδα που, σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες τιμές ενέργειας από συμβατικές πηγές, να μη χρειάζονται πλέον κίνητρα. Στα πλαίσια αυτά, τα κρατικά οικονομικά κίνητρα αναπροσαρμόζονται τακτικά προς τα κάτω, ακολουθώντας το κόστος του εξοπλισμού.

Ο συνδυασμός των σημερινών χαμηλών τιμών εξοπλισμού με τα ιδιαίτερα υψηλά κίνητρα που παρέχονται από το Ελληνικό δημόσιο έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλές οικονομικές αποδόσεις και κάνει ιδιαίτερα ελκυστική την επένδυση σε φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη τόσο για ιδιώτες, όσο και για μικρές εταιρείες.

Πέραν του μεγέθους του φωτοβολταϊκού συστήματος (της εγκατεστημένης ισχύος), το κόστος της επένδυσης επηρεάζεται από τη δυσκολία της εγκατάστασης (πρόσβαση στη στέγη, επιπλέον εργασίες που απαιτούνται, κτλ) και από τον τύπο και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί (πολυκρυσταλλικά πάνελς ή πάνελς thin film, είδος βάσεων στήριξης, κτλ.).

Η ποιότητα του εξοπλισμού των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και οι περισσότεροι κατασκευαστές προσφέρουν επαρκείς πιστοποιήσεις και μακροχρόνιες εγγυήσεις. Ωστόσο, σε μια επένδυση με χρονικό ορίζοντα 25-30 ετών είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλεχθεί υψηλής ποιότητος εξοπλισμός ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία του συστήματος και η απόδοση της επένδυσης.

Η My Planet εκπονεί πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη για κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα που εγκαθιστά. Στη μελέτη αυτή εξετάζεται ο διαθέσιμος χώρος, σχεδιάζεται λεπτομερώς το σύστημα, επιλέγεται ο καταλληλότερος εξοπλισμός και προσδιορίζεται το τελικό κόστος για τον επενδυτή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο τεύχος της μελέτης και δίνεται έτσι η δυνατότητα στον επενδυτή να γνωρίζει με ακρίβεια όλα τις παραμέτρους και τα οικονομικά μεγέθη της μελετούμενης επένδυσης, από τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και το κόστος υλοποίησης έως την απόδοση σε kWh για το συγκεκριμένο σημείο, τα ετήσια έσοδα, το χρόνο απόσβεσης και το οικονομικό όφελος.

http://www.myplanet.eu/pvs6.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: