31.8.11

Στο 8% η αύξηση της τιμής του ρεύματος...


Λευκωσία: Την αύξηση ύψους 8% (6,96% προ της επιβολής ΦΠΑ) στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).
Η αύξηση θα ισχύσει μέχρι και τον Ιούνιο του 2012.
Στην απόφασή της η ΡΑΕΚ έλαβε υπόψη όλες τις παραμέτρους από την αύξηση του κόστους λειτουργίας που έχει επωμιστεί η ΑΗΚ μετά την καταστροφή της ηλεκτροπαραγωγού μονάδας στο Βασιλικό από την φονική έκρηξη της 11η Ιουλίου στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης».

Όπως ανακοίνωσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, Γιώργος Σιαμμάς, η επιβολή προσαύξησης θα εφαρμοστεί στις τιμολογήσεις των κατηγοριών καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος του Σεπτεμβρίου 2011 και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1η Οκτωβρίου 2011.

Σύμφωνα με τον κ. Σιαμμά, το μέτρο θα ισχύει για δέκα συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες για όλους και για τον κάθε ένα καταναλωτή ξεχωριστά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης καταγραφής των μετρήσεων.

Οπως είπε, «η ΑΗΚ διεκδίκησε κάποια ποσά τα οποία ανέρχονταν σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό αύξησης που ήταν γύρω στο 16%».

Η απόφαση της ΡΑΕΚ έρχεται μετά το αίτημα που υπέβαλε η ΑΗΚ για ανάκτηση του αυξημένου κόστους ηλεκτρισμού που προκύπτει από τις ενέργειες της για διασφάλιση της επάρκειας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατάστασης ενεργειακής κρίσης που δημιουργήθηκε μετά την 11η Ιουλίου του 2011.

Ο κ. Σιαμμάς είπε ότι «η ΡΑΕΚ θα παρακολουθεί και θα ελέγχει πάνω σε συνεχή βάση την εφαρμογή της απόφασης και διατηρεί το δικαίωμα όπως διαφοροποιήσει το ύψος της προσαύξησης και επεκτείνει ή περιορίσει τη διάρκεια εφαρμογής της Απόφασης ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν».

«Δεν προβλέπω σύντομα να επανεξετάσουμε το 6,96%, εκτός αν υπάρχει κάποια ριζική διαφοροποίηση των δεδομένων», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε ότι «για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της απόφασης, η ΑΗΚ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία».

Σύμφωνα με τον κ. Σιαμμά, η ΡΑΕΚ μετά από μελέτη όλων των σχετικών εγγράφων που υποβλήθηκαν αρχικά και των επεξηγήσεων που ζητήθηκαν και δόθηκαν στη συνέχεια και αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη για μείωση των άμεσων επιπτώσεων του συμβάντος στους καταναλωτές, την ανάγκη για διατήρηση της κατά το δυνατόν αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού, την αναγκαιότητα διατήρησης της εξοικονόμησης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από όλους, ώστε να διατηρηθεί η ζήτηση γύρω στα 10% χαμηλότερα σε σύγκριση με την εγκεκριμένη πρόβλεψη, την ανάγκη για διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΗΚ και την ανάγκη για υιοθέτηση από την ΑΗΚ έκτακτου προγράμματος για περαιτέρω μείωση των δαπανών αποφάσισε τα ακόλουθα:

«Εγκρίνει ως εύλογο το αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση του εκτιμώμενου πρόσθετου μεταβλητού κόστους της ΑΗΚ ύψους 53.289.376 ευρώ, όπως φαίνεται στους λεπτομερείς υπολογισμούς που υποβλήθηκαν, και το οποίο προέρχεται από το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω χρήσης μονάδων χαμηλότερης απόδοσης, και το αυξημένο κόστος λόγω της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους».

«Εγκρίνει ως εύλογο το αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση του κόστους ενοικίασης προσωρινών μονάδων παραγωγής ύψους 24.112.243 ευρώ. Για το κόστος αυτό λαμβάνεται όμως υπόψη η θέση της Κυβέρνησης για ανάληψη του κόστους ενοικίασης των μονάδων αυτών από το Κράτος, και επομένως η προσαύξηση που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση δεν περιλαμβάνει το κόστος αυτό».

«Δεν εγκρίνει το αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση ποσού ύψους 29.578.947 ευρώ που υποβλήθηκε ως απώλεια καθαρών εσόδων λόγω μείωσης των πωλήσεων. Η ΡΑΕΚ θεωρεί ότι η ΑΗΚ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό μέσα από ένα ολοκληρωμένο έκτακτο πρόγραμμα περιορισμού και συγκράτησης δαπανών, επιπρόσθετα από τις εξοικονομήσεις που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε μετά την Απόφαση 539/2011 της ΡΑΕΚ για έγκριση των αυξήσεων και της αναϊσορρόπησης των διατιμήσεων».

«Δεν εγκρίνει το αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση ποσού ύψους 1.050.000, το οποίο αντιπροσωπεύει τα αφαιρετέα ποσά των ασφαλιστικών καλύψεων».

Είπε ακόμη ότι στα πλαίσια κοινοποίησης της απόφασης θα σταλεί σχετική επιστολή στην ΑΗΚ και η Απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα σταλεί στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

Ο κ. Σιαμμάς είπε ότι «ο προγραμματισμός μετά τις 29 Φεβρουαρίου χρειάζεται νέους υπολογισμούς που θα λάβουν υπόψη την επικείμενη κατά το 2012 λειτουργία των μονάδων τέσσερα και πέντε, οι οποίες θα διαφοροποιήσουν το μεταβλητό κόστος παραγωγής και πρέπει να εφαρμοστεί κάποια διαφορετική απόφαση» που θα ληφθεί μετά την διενέργεια των σχετικών υπολογισμών.

Ερωτηθείς κατά πόσον μετά το Φεβρουάριο θα υπάρξει απόφαση για μείωση ή για νέα αύξηση στην τιμή ηλεκτρισμού, ο κ. Σιαμμάς είπε ότι «η εκτίμηση είναι ότι με την επαναλειτουργία των μονάδων του Βασιλικού συνδυασμένου κύκλου η αύξηση θα μειωθεί», προσθέτοντας όμως ότι η αύξηση που αποφασίστηκε σήμερα «εφαρμόζεται για δέκα μήνες».

Κληθείς κατά πόσον έχει ληφθεί υπόψη από την ΡΑΕΚ η διαφοροποίηση της τιμής ντίζελ και μαζούτ που υπήρξε μετά την 11η Ιουλίου, ο κ. Σιαμμάς είπε ότι «έχουν ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς που υπέβαλε η ΑΗΚ, αλλά υπάρχει και η αυτόματη αναπροσαρμογή της λίτρας καυσίμων την οποία θεωρήσαμε σωστό να μην ενοχλήσουμε σε αυτό το στάδιο, διότι είναι μεταβατικό στάδιο, καθώς αναμένουμε ότι από τον επόμενο χρόνο θα υπάρξει διαφοροποίηση λόγω της αναμενόμενης επαναλειτουργίας των μονάδων πέντε και τέσσερα».

«Οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την τιμή των καυσίμων, πέρα της αύξησης αυτής, θα γίνεται με τον κλασικό τρόπο της αναπροσαρμογής ως να ήταν το συμβάν, χωρίς τα αποτελέσματα της 11ης Ιουλίου».

Σε σχέση με την περικοπή δαπανών από την ΑΗΚ, ο κ. Σιαμμάς, αφού είπε ότι «η ΑΗΚ έχει πράγματι προβεί σε μία σειρά από εξοικονομήσεις, σύμφωνα με την απόφαση που είχε εκδοθεί για έγκριση και ανα ϊσορρόπηση των διατιμήσεων από τον περασμένο χρόνο», πρόσθεσε ότι «αυτό το έκτακτο συμβάν, κατά την κρίση μας, επιβάλει ένα (επιπρόσθετο) έκτακτο πρόγραμμα συγκράτησης δαπανών».

Ανέφερε ότι «η ΡΑΕΚ είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι τα ποσά που αναγράφονταν στον Τύπο ή τα μεταδίδονταν από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα».

Ανέφερε επίσης ότι «το κράτος θα αναλάβει το κόστος ενοικίασης των προσωρινών μονάδων (165 Μεγαβάτ) που ανέρχεται στα 24 εκατομμύρια ευρώ και κάτι για κάθε εξάμηνο».

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον είναι η αναγκαία η παροχή ηλεκτρισμού από τα κατεχόμενα, ο κ. Σιαμμάς είπε ότι «από τα στοιχεία του ΔΣΜ, φαίνεται η παροχή εξακολουθεί να είναι πολύ χρήσιμη για να έχουμε την οριακή επάρκεια».

Αναφορικά με την συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες της ΑΗΚ, ο κ. Σιαμμάς είπε ότι «σήμερα έχουν τεθεί σε λειτουργία και οι εφεδρικές μονάδες της ΑΗΚ ισχύος 60 Μεγαβάτ που έχουν εγκατασταθεί στην Δεκέλεια και βρισκόμαστε εκεί όπου είχαμε προγραμματίσει, δηλαδή σε μια οριακή επάρκεια με βάση την οποία δεν θα γίνονται διακοπές εκτός αν υπάρχουν βλάβες».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: