31.8.11

ΣΟΚ! Στον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας η Τρ. Πειραιώς με ζημιές 820 εκατ. ευρώ!...

kourdistoportocali
Την ενεργοποίηση, την προηγούμενη εβδομάδα, του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας (ELA) επιβεβαίωσε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Αλέξανδρος Μάνος, σύμφωνα με δημοσίευμα του... Dow Jones Newswires.

«Είχαμε πρόσβαση στον ELA» ανέφερε ο κ. Μάνος κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, με αφορμή τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα για το α΄ εξάμηνο.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα του Dow Jones Newswires, ο ELA είναι ένας ειδικός μηχανισμός που παρέχεται από την Κεντρική Τράπεζα κάθε χώρας, δεν υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ενεργοποίησή του ωστόσο πρέπει να έχει την έγκριση της τελευταίας. Και διευκρινίζεται ότι το κόστος δανεισμού από τον ELA είναι υψηλότερο έναντι του δανεισμού από την ΕΚΤ.

Ζημιές 820 εκατ. ευρώ λόγω PSI

Ζημιές προ φόρων 1,004 δισ. ευρώ μετά την απομείωση λόγω PSI, ανακοίνωσε για το α΄εξάμηνο του έτους ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ μετά από τους φόρους οι ζημιές διαμορφώνονται στα 820 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι ενέργειες που έχει ήδη ανακοινώσει ο όμιλος, όπως η αναμενόμενη πώληση της θυγατρικής τράπεζας στην Αίγυπτο και η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους €250 εκατ. θα διατηρήσουν το δείκτη Core Tier I και το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου στο επίπεδο του 10% και 11% αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο πρόεδρος του ομίλου, Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: «Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ένα θετικότερο περιβάλλον στην Ελλάδα. Η επικείμενη υλοποίηση των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου 2011 της ΕΕ αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους και στη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ισχυροποίηση του τραπεζικού τομέα μέσω συγχωνεύσεων και ξένων επενδύσεων, μας κάνει να πιστεύουμε ότι εισερχόμαστε σε μια νέα περίοδο για την ελληνική οικονομία».

Από την πλευρά του, ο CEO του ομίλου, Σταύρος Λεκκάκος τόνισε: «Η οργανική κερδοφορία του Ομίλου το 1ο 6μηνο 2011 βελτιώθηκε, παρά τις δύσκολες συνθήκες στην αγορά. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν σε €372 εκατ έναντι €312 εκατ το 1ο 6μηνο 2010, αυξημένα κατά 19%. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως η άνοδος των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 6% στα €628 εκατ, αλλά και η μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 4% σε ετήσια βάση στα €403 εκατ (-5% στην Ελλάδα). Η σταθερά ανοδική οργανική κερδοφορία του Ομίλου επιτρέπει τη διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω ισχυροποίηση του ισολογισμού του Ομίλου».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου σχετικά με τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο PSI:

* Η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της 21.07.11 συνδυάζεται, μεταξύ άλλων, με την επιτυχή έκβαση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην ανταλλαγή του ελληνικού χρέους (Private Sector Involvement, PSI). Αναφορικά με το τελευταίο, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην εγγραφή απομειώσεων, το ακριβές ύψος των οποίων θα προσδιορισθεί όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Η απομείωση αυτή, η οποία αποτελεί λογιστική και όχι πραγματική ζημιά, επιβάρυνε κατά €0,8 δισ. μετά από φόρους τα αποτελέσματα της Τράπεζας το 2ο 3μηνο ’11.

* Με τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο PSI αντικαθίσταται σχεδόν το σύνολο του σημερινού χαρτοφυλακίου ΟΕΔ που διαθέτει με νέα ομόλογα που θα είναι εγγυημένα ως προς το κεφάλαιο τους με χρεόγραφα ΑΑΑ αξιολόγησης. Μετά την υλοποίηση του προγράμματος PSI, ο Όμιλος θα κατέχει ΟΕΔ αξίας €62 εκατ. Επίσης, με βάση την αναμενόμενη απόδοση των νέων ομολόγων, τα καθαρά έντοκα έσοδα θα ενισχύονται κατά τουλάχιστον €50 εκατ. ετησίως περίπου για τα επόμενα 30 έτη.

* Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στα κεφάλαια του Ομίλου από τη συμμετοχή στο PSI, οι ενέργειες που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως η αναμενόμενη πώληση της θυγατρικής τράπεζας στην Αίγυπτο και η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους €250 εκατ. θα διατηρήσουν το δείκτη Core Tier I και το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου στο επίπεδο του 10% και 11% αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 6μήνου

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν στα €628 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 6% ετησίως. Το 2ο 3μηνο ’11 τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε €319 εκατ., επίδοση η οποία αποτελεί το καλύτερο ιστορικά 3μηνο για τον Όμιλο.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €100 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 6μηνο ’10, ενώ οι προμήθειες εμπορικής τραπεζικής ανήλθαν στα €87 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 5% ετησίως.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα λειτουργίας ενισχύθηκαν κατά 7% στα €781 εκατ.

Επίσης ο όμιλος στο εξάμηνο κατέγραψε μειωμένο λειτουργικό κόστος κατά 4% ετησίως στα €403 εκατ. Καταγράφηκε μείωση κόστους λειτουργίας 5% στην Ελλάδα και 2% στις διεθνείς δραστηριότητες. Παράλληλα, καταγράφηκε μείωση δαπανών προσωπικού Ομίλου 3% ετησίως στα €195 εκατ, -4% στην Ελλάδα. Μείωση γενικών διοικητικών εξόδων Ομίλου 7% ετησίως στα €159 εκατ, -9% στην Ελλάδα.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €372 εκατ., (ενισχυμένα κατά 19% ετησίως), που δίνουν τη δυνατότητα -όπως τονίζεται στην ανακοίνωση- για κάλυψη των σημερινών υψηλών προβλέψεων δανείων, αλλά και τη διασφάλιση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €371 εκατ. υψηλότερα κατά 38% ετησίως, αντιστοιχώντας σε 192 μ.β. ως προς το μέσο όρο δανείων (137 μ.β. το 1ο 6μηνο ’10), ως αποτέλεσμα του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος κυρίως στην Ελλάδα (εκτίμηση ΑΕΠ 1ου 6μήνου ’11 στο -7,5% σε ετήσια βάση).

Μεγέθη 30 Ιουνίου 2011

- Δάνεια μετά από προβλέψεις €36,7 δισ, -3% από την αρχή του έτους.
- Καταθέσεις €26,4 δισ, -12% από την αρχή του έτους, καθώς συνεχίστηκαν οι εκροές στην Ελλάδα (Πειραιώς και ελληνική αγορά -10% το 1ο 6μηνο ’11 χωρίς καταθέσεις ελληνικού Δημοσίου).
- Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στο 9,6%. Δείκτης κάλυψης από προβλέψεις 46,4%, 110% μαζί με τις ενσώματες εξασφαλίσεις.
- Tα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο ’11 στα €3,3 δισ, ενσωματώνοντας την επίπτωση από την απομείωση ΟΕΔ λόγω συμμετοχής στο PSI. Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €3,5 δισ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 9,5%, ο δείκτης Tier I στο 8,6%, ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I), στον οποίο περιλαμβάνονται οι προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, διαμορφώθηκε στο 8,2%.
www.capital.gr/Articles.asp?id=1271488

Δεν υπάρχουν σχόλια: