31.8.11

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στους φακέλους αποδείξεων που υποβλήθηκαν στην εφορίες...


Για μεγάλες επιστροφές ή δυσανάλογες δαπάνες...
Τον τρόπο διενέργειας των δειγματοληπτικών ελέγχων στις αποδείξεις που υπέβαλαν οι φορολογούμενοι για να καλύψουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ καθόρισε το υπουργείο Οικονομικών, και οι έλεγχοι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο του...
γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών, Γιάννη Καπελέρη, σε κάθε Εφορία θα συσταθεί τριμελής επιτροπή, η οποία θα επιλέξει δείγμα ελέγχου μεταξύ των φακέλων με τις αποδείξεις που έχουν υποβληθεί.

Κριτήριο για την επιλογή των ελέγχων θα αποτελέσει η αναλογία του ποσού των αποδείξεων σε σχέση με το ποσό του εισοδήματος που έχει δηλωθεί. Έτσι, όσοι υπέβαλαν αποδείξεις μεγάλης αξίας, η οποία δεν συνάδει με το ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων ή λαμβάνουν μεγάλες επιστροφές φόρου, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον έλεγχο.

Το δείγμα που θα ελεγχθεί θα προσδιοριστεί ως εξής:

Για τις ΔΟΥ που παραλαμβάνουν σε ετήσια βάση έως 10.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 50 φακέλους αποδείξεων,
Μέχρι 20.000 δηλώσεις, 100 φάκελοι,
Μέχρι 30.000 δηλώσεις, 200 φάκελοι
Για πάνω από 30.000 δηλώσεις, 300 φάκελοι


Το δείγμα των φακέλων με αποδείξεις που θα επιλεγεί θα ελεγχθεί και εφόσον παρουσιαστούν σημαντικές αποκλίσεις από τα αναγραφόμενα στους φακέλους αυτούς των ποσών των αποδείξεων, θα επιλεγεί και δεύτερο δείγμα για έλεγχο.

Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι που έχουν επιλεγεί για έλεγχο και έχουν ελεγχθεί μαζί με τους υπόλοιπους φακέλους θα παραδοθούν για ανακύκλωση, σε συνεργασία με τον Δήμο όπου βρίσκεται η κάθε ΔΟΥ. Παράλληλα, έλεγχοι σχεδιάζονται και για όσους υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους.

Παράλληλα, με άλλη εγκύκλιο προς τις Εφορίες, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε εντολές για άμεση αποστολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων που βρίσκονται ακόμα στις ΔΟΥ.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι φέτος έχει παρατηρηθεί σημαντική καθυστέρηση στην αποστολή των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν χειρόγραφα και ταχυδρομικά στις Εφορίες, με αποτέλεσμα να καθυστερεί και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης δημοσίων εσόδων.
ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: