25.4.24

Και ειδικό τηλεφωνικό κέντρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια!...E,όχι! Εργολαβία ακόμα και για το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων; Πόση ακόμα αλόγιστη σπατάλη του ΕΣΠΑ, πόσα μεγαλομικρά συμφέροντα να ικανοποιηθούν, πόσο ακόμα κουτόχορτο έχει να μοιραστεί; Ο υπουργός Παιδείας μόλις υπέγραψε «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου 3: Helpdesk για τη διαχείριση αιτημάτων που αφορούν Μη Κρατικά Πανεπιστήμια». Δηλαδή, δίνει... ένα μερίδιο από το ΕΣΠΑ -όχι μεγάλο, 37.200 ευρώ- με απευθείας ανάθεση και προετοιμάζεται να δεχτεί αναρίθμητες κλήσεις από όλο τον κόσμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Κάτι σαν τις ουρές τουριστών στα εκδοτήρια της Ακρόπολης, με λίγα λόγια.


Το κακό, όμως, είναι ότι ο κ. Πιερρακάκης, εκτός από τον κόσμο, κοροϊδεύει και όλο το προσωπικό του υπουργείου του. Ασχημο φάουλ. Μπορεί η πρόσκληση να αναφέρεται σε «Helpdesk», αλλά διαβάζοντας την «περιγραφή του αντικειμένου» εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για απλή τηλεφωνική εξυπηρέτηση καθώς μεταξύ των αρμοδιοτήτων του προσληφθέντος προσωπικού θα είναι «η επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΙΘΑ». Αυτά, δηλαδή, που θα κάνουν έτσι κι αλλιώς τη δουλειά! Με άλλα λόγια, ο υπουργός δεν ήθελε να στείλει υπάλληλο στο τηλεφωνικό κέντρο του υπουργείου ούτε καν στην αρμόδια Διεύθυνση ώστε να αντιμετωπιστεί αυτός ο… μεγάλος φόρτος εργασίας. Και γνωρίζει (ή μπορεί να ρωτήσει για να μάθει) ότι το συγκεκριμένο Τμήμα, όπως και αρκετά άλλα που ανήκουν στην εν λόγω Διεύθυνση, είναι υποστελεχωμένο. Ομως, υπάρχει το ΕΣΠΑ, σκέφτηκε. Γιατί να μην το αξιοποιήσει προκειμένου να κάνει (και) εντύπωση στους ξένους; Αλλωστε, όλα εντάσσονται στο μεγάλο έργο που έχει αναλάβει ο ψηφιακός μάγος της κυβέρνησης που τιτλοφορείται «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνολογική Αναβάθμιση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και λοιπές παρεμβάσεις». Η συγκεκριμένη Πράξη έχει Κωδικό ΟΠΣ 5223574 στο «ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ – ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2021-2025».

 
Νυχτερινά... νούμερα

Αναλυτικά η οργάνωση και λειτουργία του (χμ...) «Γραφείου Υποστήριξης» έχει ως εξής:

● Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει ομάδα για την υποδοχή, καταγραφή και διεκπεραίωση αιτημάτων.
● Υποδοχή αιτημάτων με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τηλεφωνικά.
● Η λειτουργία του helpdesk θα είναι διαθέσιμη για όλους τους ενδιαφερόμενους/ωφελούμενους σε 24ωρη βάση για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και κατά τις ώρες 9.00 - 17.00 για την τηλεφωνική υποστήριξη. (Οταν σε καλούν από το Χάρβαρντ, το Γέιλ, τα Εμιράτα, την Κίνα, πρέπει να σηκώνεις το τηλέφωνο και τη νύχτα).
● Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει:
● την παροχή πληροφοριών/διευκρινίσεων καθώς και
● την επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΙΘΑ.

Είναι προφανές ότι η αντίληψη της πολιτικής ηγεσίας του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργείου δεν είναι καλή για το καθ’ ύλην αρμόδιο προσωπικό του. Εκτός κι αν δεν θέλει να τους κουράσει περαιτέρω. Στα κριτήρια, όμως, δεν περιλαμβάνεται καμία πρόβλεψη για τη γνώση της «νέας ομάδας» στο αντικείμενο. Μοναδικό κριτήριο ανάθεσης: «Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής».

Δύο σημειώσεις:

α) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη.

β) Παραδοτέα: Δύο μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων και προόδου. Οι εκθέσεις θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήξης κάθε μήνα και θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα: αριθμός αιτημάτων, χρόνος και τρόπος διεκπεραίωσης. Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης Γραφείου Υποστήριξης ανά αίτημα και συνολική κατανομή ανά θεματική ενότητα. Η παραλαβή του παραδοτέου θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία θα συσταθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Δηλαδή, θα φτιαχτεί και αρμόδια επιτροπή. Δεν φτάνει η «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ». Μιλάμε για μελέτη. Της μελέτης, τη μελέτη. Ωωωω μελέτη!

Αννα Ανδριτσάκη

efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: