29.6.22

Τώρα και γαλάζιοι golden συνταξιούχοι...


Σε νέα ύψη ανεβάζει τον κομματισμό στο κράτος η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά τα γαλάζια golden boys δημιουργεί και γαλάζιους golden συνταξιούχους...

Αυτό γίνεται με την υπουργική απόφαση Σκυλακάκη - Τσιάρα για τον πρόεδρο και τους συμβούλους της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στους οποίους κάνει  αύξηση μισθού70%, ενώ ταυτόχρονα θα παίρνουν και σύνταξη! Εκτιμάται ότι οι συνολικές αποδοχές τους θα είναι της τάξης των 6.000-7.000 ευρώ!

Υπογραμμίζεται ότι με βάση τον νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ο πρόεδρος και οι σύμβουλοι στην ΕΑΑΔΗΣΥ είναι συνταξιούχοι (είτε δικαστικοί είτε ομότιμοι καθηγητές πανεπιστημίου). Στο άρθρο 6 ο νόμος ορίζει ότι οι αποδοχές του προέδρου και των συμβούλων θα οριστούν με υπουργική απόφαση. Η εν λόγω απόφαση, την οποία δημοσιεύει η ΑΥΓΗ, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 517/23-6-2022. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης και ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας αποφάσισαν:

«Καθορίζουμε τις μηνιαίες αποδοχές του προέδρου και των συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ως ακολούθως:

α) Ο πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ λαμβάνει 4.400 ευρώ μηνιαίως.

β) Οι σύμβουλοι της ΕΑΑΔΗΣΥ λαμβάνουν 3.100 ευρώ μηνιαίως».

Οι υπουργοί παραδέχονται ότι υπάρχει αύξηση του κόστους, σημειώνοντας ότι «προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΑΑΔΗΣΥ, ύψους 424.800,00 ευρώ».  Όμως αυτό δεν είναι το μείζον πρόβλημα. Τα 4.400 ευρώ για τον πρόεδρο και τα 3.100 ευρώ για τους συμβούλους είναι καθαρά ποσά! Αυτό οφείλεται στο ότι όλοι είναι συνταξιούχοι (δικαστικοί ή πανεπιστημιακοί), κατά συνέπεια τα χρήματα που τους δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές ή άλλες κρατήσεις.  Έτσι ο πρόεδρος θα λαμβάνει 4.400 ευρώ και οι σύμβουλοι 3.100 ευρώ αλλά και το 70% της σύνταξής τους, καθώς ο Νόμος Βρούτση αύξησε το ποσοστό καταβολής σύνταξης στους εργαζόμενους συνταξιούχους!

Επισημαίνεται ότι σήμερα ο πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ Γιώργος Καταπόδης φέρεται πως λαμβάνει μισθό 4.100 ευρώ μεικτά (που σημαίνει ότι πρέπει να είναι γύρω στα 2.700 ευρώ καθαρά) και οι σύμβουλοί του αρκετά λιγότερα. Αντίθετα, οι συνταξιούχοι που θα τον διαδεχθούν θα έχουν ιδιαίτερα αυξημένες αποδοχές, ήτοι 4.400 ευρώ καθαρά και το 70% της σύνταξής τους. Πάντως, πληροφορίες από το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρουν ότι χρειάστηκε να δοθεί αύξηση αποδοχών κατά 70% ως κίνητρο επειδή δεν υπήρξε ενδιαφέρον από κανέναν συνταξιούχο δικαστικό ή πανεπιστημιακό να αναλάβει τη θέση του προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ. Εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι περίμεναν ότι η κυβέρνηση θα τους έκανε την αύξηση του 70% και γι’ αυτό δεν επιδείχθηκε ενδιαφέρον…

Kώστας Πουλακίδας

Η ΑΥΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: