30.12.15

Δεύτερο «κύμα» μέτρων από το παράλληλο πρόγραμμα...

Τι περιλαμβάνει...

Ακόμη μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εξέδωσε η κυβέρνηση σήμερα, όπου περιλαμβάνονται μέτρα από το παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο ως γνωστόν είχε αποσυρθεί έπειτα από τις πιέσεις της τρόικας.

Ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις στον...
χώρο της εκπαίδευσης και της υγείας καθώς και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Η ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ σήμερα, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Απόδοση εσόδων από εκποίηση δημόσιου υλικού από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού στους δικαιούχους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ.).
Πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας» σε Επαγγελματικά Λύκεια της περιφέρειας το 2016.
Προσαρμογή χρονικού πλαισίου για την εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών και την διορισμούς ερευνητών σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.
Δυνατότητα σύναψης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε ερευνητικά προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους των φορέων.
Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με άλλα ΑΕΙ, καθώς και ίδρυσης παραρτημάτων και κέντρων σπουδών σε εξωτερικό ή εσωτερικό.
Πτυχιακές εξεταστικές για προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την κανονική τους φοίτηση.
Ρυθμίζονται εκκρεμείς λόγω ασαφειών νομοθεσίας διορισμοί εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Συγχώνευση των φορέων και εταιριών διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περιφερειακούς συνδέσμους ΦΟΣΔΑ ως το τέλος Μαΐου 2016.
Παράταση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» για 2 χρόνια δύο ετών για ολοκλήρωση έργων του Προγράμματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αποπληρωμής τους.
Επείγουσες ενέργειες για στέγαση, σίτιση, υποδομές και έργα για υποδοχή, χορήγηση ασύλου και επιστροφές προσφύγων και μεταναστών.
Εναρμόνιση του Δημοσίου με το νέο όριο ηλικίας των 67 ή 62 με 40 έτη ασφάλισης.
Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα έτος των απασχολούμενων στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς κατά το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους.
Αναστολή της διαδικασίας δημόσιων πλειστηριασμών που ενεργούνται για την εκποίηση της περιουσίας της «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ» και της «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» προκειμένου το Δημόσιο να διαμορφώσει πρόταση για την προάσπιση των συμφερόντων του ως κύριου πιστωτή με γενικό προνόμιο.
Πλήρης εποπτεία και συντονισμός από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με συλλογή στοιχείων κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Εξασφάλιση δυνατότητας παραγωγής υλικού απαραίτητου για επείγουσες επιχειρησιακές ανάγκες από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και τη Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου.
Διατήρηση της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικής, και συντονισμό και παρακολούθηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ψυχικής υγείας.
Παράταση συμβάσεων παρόχων ΕΟΠΥΥ προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της αποπληρωμής των οφειλών του στους πάσης φύσεως παρόχους του.
Καθορισμός ελάχιστων προκαταβλητέων ποσών για αποζημιώσεις για τις ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις που θα εκτελεστούν στο μέλλον ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που προέκυψε από τη μέχρι σήμερα απουσία συμβατικής δέσμευσης του ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση των πάσης φύσεως υπηρεσιών υγείας που από συστάσεως του ΠΕΔΥ. εξακολουθούν απρόσκοπτα να παρέχονται στους ασφαλισμένους του.
Χρηματοδότηση μέσω ειδικών λογαριασμών για τους αυτοκινητοδρόμους «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη», «Αιγαίου», «Κεντρικής Ελλάδος», «Νέα Οδός» και «Ολυμπία Οδός» με εξασφάλιση πόρων και υλοποίησης των έργων μέχρι το Μάρτιο του 2017..

Δεν υπάρχουν σχόλια: