31.12.15

Ως τις 31 Μαρτίου ο ισολογισμός της …ΝΕΡΙΤ...


Με τροπολογία στην ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε χθες στο ΦΕΚ παρατείνεται ως τις 31 Μαρτίου 2016 η δυνατότητα δημοσίευσης του ισολογισμού της ΕΡΤ για το διάστημα 10/10/2013-31/12/2014(περίοδος ΝΕΡΙΤ). Η τροπολογία έχει...
ως εξής:
“Η προθεσμία σύνταξης και δημοσίευσης των οικο−νομικών καταστάσεων της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., περιόδου 10.10.2013 έως 31.12.2014, καθώς και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φο−ρολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το ίδιο διάστημα παρατείνονται έως την 31.3.2016.»

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: