30.12.10

Πόσες προσλήψεις μπορεί να κάνει κάθε Περιφερειάρχης...


Τέσσερις ειδικούς συμβούλους θα μπορούν να προσλαμβάνουν οι νέοι περιφερειάρχες, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, οι αντιπεριφερειάρχες θα μπορούν να προσλαμβάνουν έναν ειδικό σύμβουλο.
Στις θέσεις αυτές μπορούν να προσληφθούν είτε ...
ιδιώτες είτε αποσπασθέντες εργαζόμενοι από άλλη υπηρεσία του Δημοσίου και η θητεία τους διαρκεί όσο και αυτή των περιφερειαρχών.

Ειδικά για δικηγόρους και ελεύθερους επαγγελματίες τονίζεται ότι ισχύει το ασυμβίβαστο για το διάστημα της υπηρεσίας τους σε αυτή τη θέση.

Η ίδια εγκύκλιος προβλέπει ότι κάθε περιφέρεια αποκτά εκτελεστικό γραμματέα, ο οποίος θα προσλαμβάνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και να κατέχουν «αξιόλογη» διοικητική εμπειρία, ενώ οι αποδοχές του γραμματέα θα είναι ίσες με τα 2/3 του μισθού του περιφερειάρχη.

Προβλέπονται, επίσης, δύο θέσεις δημοσιογράφων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκεια σύμβασης όσο διαρκεί η θητεία του περιφερειάρχη.
www.dete.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: