31.12.10

Ελεγκτής νομιμότητας σε δημόσιες υπηρεσίες...


Τη δημιουργία οργάνου που θα ελέγχει τα οικονομικά των δήμων αλλά και τα τεχνικά έργα και θα υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των οικονομικών των ΟΤΑ και διασφάλισης διαφάνειας στα έργα.
Το όργανο αυτό θα αποτελείται από τρεις αυτοτελείς υπηρεσίες (γενικών υποθέσεων, οικονομικών υποθέσεων, τεχνικών υποθέσεων) στην κάθε μια από τις οποίες θα προΐσταται ανώτερος υπάλληλος με πενταετή θητεία και ο οποίος θα αποκαλείται «ελεγκτής νομιμότητας».
www.dete.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: