1.4.24

Νέες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος...

 

Τα τιμολόγια λιανικής για τον Απρίλιο θα ανακοινωθούν σήμερα, ωστόσο δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουμε νέα αποκλιμάκωση, λόγω του πολύπλοκου τρόπου υπολογισμού της τιμής της κιλοβατώρας σε επίπεδο λιανικής...

Αυτό το οποίο βεβαίως ενδιαφέρει είναι πόσα θα πληρώσουμε στα τιμολόγια του Απριλίου σε επίπεδο λιανικής. Αυτό που προκύπτει προς το παρόν είναι ότι αν δεν αλλάξει απολύτως τίποτα στην τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών, θα έχουμε αύξηση και αυτό αποδίδεται στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η τιμή λιανικής.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έτσι όπως είναι φτιαγμένος ο μαθηματικός τύπος, πέραν από την απόλυτη τιμή της χονδρικής, έχει να κάνει η τελική τιμή λιανικής και με το πόσο μεταβλήθηκε η τιμή χονδρικής σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αν λοιπόν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, τότε θα δούμε την τιμή της κιλοβατώρας στα 11,6 λεπτά από 10,8 τον Μάρτιο, για τις υψηλότερες καταναλώσεις στα 12,75 από 11,90 και στον νυχτερινό στα 88,88 από 8,04.

Πώς μπορεί αυτό να αποφευχθεί αν οι εταιρείες αποφασίσουν και πάλι αυτόν τον μήνα να αλλάξουν την εκπτωτική τους πολιτική; Ο Μάρτιος ήταν μήνας μείωσης του συντελεστή υπολογισμού της έκπτωσης στις ονομαστικές τιμές. Αν ο Απρίλιος γίνει μήνας και πάλι επαναφοράς της έκπτωσης σε υψηλότερα επίπεδα, ενδεχομένως σήμερα να μη δούμε να αποτυπώνονται αυτές οι αυξήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: